Se hvor denne skal bo

Viltforvaltere langs sørlandskysten har funnet steder de mener man kan sette ut otere, for å prøve å få tilbake en levende oterbestand i skjærgården.

Oter
Foto: NRK

Fram til 1970 var det vanlig å jakte på oter. Da den ble fredet i 1972 på Agder og Østlandet, og senere totalfredet i Norge i 1982, var det for sent. Da fantes det nesten ikke oter sør for Nordland.

Tor Punsvik

Tor Punsvik er viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Etter å ha saumfart kysten for å finne oterens tidligere leveområder, har viltforvaltere nå funnet steder der de mener oteren kan slå seg ned på ny.

– Det ser ut til å ligge best til rette der vi har de siste observasjonene fra da vi hadde ynglende oter i landsdelen. Det er i skjærgården i Mandal og i Lyngdals-området, sier viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder, Tor Punsvik.

I tillegg mener de at forholdene i Fedafjorden er spesielt gode, fordi disse områdene er blant de mest skjermede for menneskelig påvirkning.

Lang vei igjen

Fylkesmannen har sammen med Norsk Institutt for Naturforskning utredet mulighetene for å få oteren tilbake.

– Tekninsk ser det ikke ut til å være noe problem, men det krever jo tillatelse fra sentralt hold når man skal fange dyr andre steder i landet og sette ut hos oss, sier Punsvik.

Oteren er utryddet i Sør-Norge, men nå leter vernemyndigheter etter steder å sette ut oter fra Nord-Norge.

SE VIDEO FRA JUNI 2015: Viltforvaltere langs kysten fra Agder til Hordaland leter etter egnede plasser å sette ut oter.

Skal beskytte sjøfuglen

Det er 32 sjøfuglreservat i Vest-Agder og tellinger viser en sterk nedgang i hekkende sjøfugl i disse reservatene. Én av årsakene er en økning i bestanden av mink.

Punsvik ha oteren tilbake, for at den skal utkonkurrere den uønskede minken.

Hvit mink

Den svartelistede minken hører ikke hjemme i Norge. Den har siden 30-tallet ekspandert kraftig og gjør stor skade for mange sjøfugl.

Foto: Ron Bruinvis

– Det er standard for rovdyr at de ikke liker konkurrenter i egen matnisje. Akkurat som du ikke finner rev der det er ulv, vil det være naturlig at oteren, som er større, vil fordrive minken.

– I skjærgården tror vi forholdene ligger godt til rette for at en reetablert oterbestand over tid vil drive minken ned på et mye lavere nivå enn i dag, sier Punsvik.

Som laksen

Viltforvalteren har ingen betenkeligheter med å sette ut oter på ny, selv om også oteren kan spise sjøfuglegg og sjøfugl.

– Dette er en art vi har utryddet og jeg seg ingen betenkeligheter med å innføre den igjen. Jeg tenker at dette er det samme som vi gjorde med laksen for noen år tilbake. Laksen var borte fra elvene våre, men vi fikk tilbakeført den, og det har blitt en solskinnshistorie, sier Punsvik.