Frykter folk vil ødelegge for hekkende sjøfugl

Mange respekterer ikke forbudet mot å bevege seg inn i verneområder. Det kan få store konsekvenser for hekkende sjøfugl, ifølge Statens naturoppsyn, som nå varsler økt kontroll.

Alke

ALKE: Hekker blant annet på Runde, Gjesvær, Loppa og Røst.

Foto: David Ian Roberts/Creative Commons/Flickr.com

Lundefugler

Lunden er oppført på Nasjonal rødliste og regnes som en sårbar art.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

I en rekke verneområder langs kysten er det et forbud mot å gå i land eller ferdes når hekkesesongen starter i disse dager. Det er et forbud som ikke alle respekterer, forteller seksjonsleder Arnstein Johnsen ved Statens naturoppsyn (SNO).

– Vi ser at ferdselen øker, og at folk har med seg løse hunder inn i reservatene. Det kan få alvorlige konsekvenser for hekkende sjøfugl, sier Johnsen til NRK.

Statens naturoppsyn varsler derfor økt kontroll med ferdselsforbudet i tiden som kommer.

– Vi vil i tiden fremover være til stede langs hele norskekysten med båt, og vi vil særlig ha fokus på områder rundt Oslofjorden.

40 prosent av artene er truet

Ifølge Miljødirektoratet er nesten 40 prosent av sjøfuglartene på rødlista for truede arter. Bestandene trues av blant annet oljeforurensning, miljøgifter, næringssvikt som følge av overbeskatning samt ødeleggelse eller oppdeling av habitater.

Man kan risikere politianmeldelse hvis man bryter forbudet.

Arnstein Johnsen ved Statens naturoppsyn

Det gjør det ekstra viktig å overholde bestemmelsene for verneområder, sier Johnsen

– I hekketiden er fuglene ekstra sårbare. Man kan risikere å skremme fugl ut av reiret, slik at unger og egg blir tatt av predatorer.

Økt dødelighet på grunn av enten varme og kulde kan også bli resultatet når ruging avbrytes på grunn av forstyrrelser, legger han til.

– Man kan risikere politianmeldelse hvis man bryter forbudet. Det skjer fra tid til annen.

– Sjekk forskriften

Statens Naturoppsyn (SNO) i Bodø har allerede tatt flere garn så langt i sommer enn de tok i løpet a

Geir Håkon Olsen i SNO i Bodø, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Geir Håkon Olsen ved SNO i Bodø forteller at det i Nordland er hele 222 verneområder, og at mange av disse er sjøfuglreservat.

Han forteller at sjøfuglene på landsbasis har hatt en generell nedgang over mange år.

– Bestandene er veldig skjøre for forstyrrelser. Ulike tiltak, som for eksempel fanging av mink, er satt i gang for å motvirke trenden.

Han forteller at det generelle forbudet gjelder fra 15. april til 15. august, men at noen verneområder har ferdselsforbud helt fram til 1. august.

Skal være skiltet

Naturreservater med ferdselsforbud skal være skiltet med informasjon om forbudet, men Olsen påpeker at det er den enkeltes ansvar å sjekke forskriften for det aktuelle verneområdet før man eventuelt beveger seg inn.

– Der står det hva som er lov og ikke, avslutter han.