Stadig færre sjøfugler å se

Det blir stadig færre sjøfugler å se langs kysten. Nedgangen er dramatisk for flere arter.

Sjøfugl

Vegard Ankarstrand i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er sterkt bekymret over nedgangen i sjøfuglbestanden.

Foto: Rolv Christian Topdahl

Flere sjøfuglarter har allerede forsvunnet siden starten på 90-tallet i Rogaland – blant dem tjuvjoen.

Nå frykter Vegard Ankarstrand i miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen at flere fuglearter vil slå følge.

Ved Tananger-brua på grensen mellom Stavanger og Sola er det hekketid. Her skriker ennå terna, slik den en gang gjorde i hele fylket. Men den er langt fra like vanlig lenger langs kysten.

– Dette er et av de få stedene i fylket hvor vi fortsatt kan oppleve terner, sier Ankarstrand.

Dør ut

Men terna er ikke den eneste. Hele sjøfugl-bestanden er på kraftig vei ned i fuglefylket Rogaland.

Ferske undersøkelser gjort av Fylkesmannen i Rogaland viser at terna er på vei til å dø ut, ærfuglen får færre unger - til og med måkene sliter.

– Tallene er dystre. Det har vært en jevn nedgang – og dramatisk nedgang for flere arter, sier Ankarstrand.

Kraftig tilbake

Innpåslitne måker gjør kanskje båtlivet litt surere for mange, men en sommer uten måkeskrik kan faktisk bli en realitet om utviklingen fortsetter.

Den velkjente gråe og hvite fiskemåka har opplevd en nedgang på mellom 15 og 30 prosent i Norge siden 1980 - i Rogaland har kystbestanden i samme periode gått tilbake med svimlende 92 prosent.

– Måkene forsvinner mye i skjærgården, men bestanden i byen holder stand. Folk føler kanskje at det er mye måker, med det er feil. Bestanden har gått tilbake, sier Ankarstrand.

Måken uten navn

Måkene forsvinner mer og mer fra skjærgården, men holder stand i byen.

Foto: NRK Dyrevenn

Mangler mat

Grunnen til de dystre utsiktene, er at fuglene mangler mat.

– Det er to sterke indikasjoner på det: Årets hekkesesong er en eller to uker forsinket, til tross for en tidlig vår, og ungeproduksjonen er liten i koloniene, sier Ankarstrand.

Hvorfor er det for lite mat?

– Det kan være flere årsaker: Klima, overfiske, for stor næringstilførsel til sjøen. Vi kan ikke peke på en bestemt årsak, men det vi ser at det skjer store endringer i faunaen. Sjøfugler er en veldig god indikator på hva som skjer nede i havmiljøet.

Ankerstrand

Området rundt Tananger-brua er et av de få stedene i Rogaland hvor Vegard Ankarstrand og andre i dag kan oppleve terner som hekker.

Foto: Rolv Chritian Topdahl

Signal om at noe er galt

Vegard Ankarstrand oppfordrer folk til å utvise forsiktighet og ikke gå i land på holmer hvor det hekker fugler.

Er det så farlig at bestanden er på vei ned?

– Det er jo en nasjonal oppgave å ta vare på det artsmangfoldet vi har. Samtidig er dette et veldig skummelt signal om at noe er fundamentalt galt og at vårt matfat i havet ikke er i balanse. Det må vi ta på alvor, sier Ankarstrand.