Grimstad frykter ikke Kristiansand

Rådmannen i Grimstad anbefaler politikerne å gå inn for en sammenslåing av Agder-fylkene. Man frykter ikke at Grimstad, Arendal og østre deler av Agder havner i skyggen av Kristiansand.

Ett Agder
Foto: NRK

I dag skal politikerne i både Grimstad og Arendal behandle spørsmålet om sammenslåing av Aust- og Vest-Agder.

Spesialrådgiver Ragnar Theis Holvik i Grimstad

Spesialrådgiver Ragnar Theis Holvik i Grimstad.

Foto: Miriam Grov / NRK

Spesialrådgiver for rådmannen i Grimstad, Ragnar Theis Holvik, anbefaler politikerne å si ja til etablering av en ny «Region Agder».

I flertallsforslaget, som er forhandlet frem mellom de to Agder-fylkene, anbefales det at Kristiansand blir hovedsete for de folkevalgte organene, mens Arendal blir senter for statlig virksomhet.

– Det er viktig å skape en god region for fremtiden. Når det gjelder statlige arbeidsplasser, så avgjøres dette i Oslo. Hvis regionen står samlet om ett forslag, så tror rådmannen at de statlige myndighetene vil ta hensyn til de lokale ønskene, sier Theis Holvik.

Det ser ut som at de ikke blir fornøyd før nesten alt av arbeidsplasser legges til Arendal.

Ragnar Theis Holvik, spesialrådgiver i Grimstad

Arendal er ikke enig

Rådmann Harald Danielsen i Arendal

Rådmann Harald Danielsen i Arendal.

Foto: Miriam Grov / NRK

Rådmann Harald Danielsen i Arendal deler ikke Grimstad kommunes oppfatning.

– Jeg tror vel det er mest sannsynlig at hvis fylkesadministrasjonen havner i Kristiansand, så vil statsetatene følge etter dit. Da vil flere hundre arbeidsplasser bli samlet i Kristiansand, og både Arendal og områdene lenger øst vil havne utenfor nedslagsfeltet til disse arbeidsplassene. Over tid vil dette svekke hele øst-regionen, sier Danielsen.

Han poengterer at det ikke er politikerne i fylkestingene på Agder som bestemmer hvor statsetatene skal lokaliseres.

Kristiansand er storebror

Spesialrådgiver Ragnar Theis Holvik i Grimstad mener derimot at Kristiansand over tid har vist at man kan fordele oppgaver til andre.

– Kristiansand er vant til å være storebror og fordele ressurser ut over egne grenser. Flertallsforslaget, som ligger på bordet nå, tar i veldig stor grad hensyn til de østre deler av Agder, sier han.

Mens han anbefaler politikerne i Grimstad å støtte forslaget om sammenslåing, mener derimot rådmannen i Arendal at en Agder-region blir for smått. Han vil ha Telemark og eventuelt også Vestfold med for å skape en slagkraftig region.

– Agder blir lite hvis hele Vestlandet for øvrig samler seg og Østlandet samler seg i sin region, sier Danielsen.

Jeg er redd for at Agder ikke klarer å stå samlet om ett forslag til region.

Ragnar Theis Holvik, spesialrådgiver i Grimstad

Vil ha kontakt østover

Terje Damman og Tellef Inge Mørland

Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland (t.h) støtter ikke flertallsforslaget om en sammenslåing av Agder-fylkene. Her sammen med fylkesordfører Terje Damman fra Vest-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Et mindretall med fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland (Ap) i spissen, stiller seg ikke bak flertallets forslag om ett Agder-fylke.

Mørland mener Arendal bør få både fylkesmannen og fylkeskommunen.

Dersom regionreformen tvinger fram større enheter, mener Mørland og mindretallet at Agder-fylkene bør ta kontakt med Telemark, eventuelt også Vestfold, med tanke på en større sammenslåing.

Rådmannen i Grimstad mener Mørland og mindretallet i for stor grad ønsker å ta hensyn til interesser i øst, og i for liten grad ta hensyn til de vestre deler av Agder.

Regionspørsmålet behandles av politikerne i formannskapet i Grimstad og bystyret i Arendal i dag.