Splittet om ett Agder

Det er flertall for å slå sammen Agderfylkene. Mandag ettermiddag presenterte utvalget som har forhandlet om fylkessammenslåing sitt resultat.

Damman og Mørland

Fylkesordførerne Terje Damman (H) og Tellef Inge Mørland (Ap) med rapporten om sammenslåing av Agder-fylkene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Med fire mot to stemmer går utvalget inn for at Agder blir en ny region fra 2020.

Arbeiderpartiets Tellef Inge Mørland og Randi Øverland sier nei, mens Terje Damman H), Torunn Ostad (H), Jon-Olav Strand (KrF) og Tore Askildsen (KrF) sier ja.

Randi Øverland

Randi Øverland (Ap) støtter ikke forslaget om ett Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Tellef Inge Mørland

Tellef Inge Mørland vil se østover mot Telemark og Vestfold.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Randi Øverland mener forslaget er uklart og uakseptabelt, og synes resultatet blir en liten, svak og splittet region.

Mørland vil se østover

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap) foreslår at Agder-fylkene slås sammen med Telemark, eventuelt også Vestfold.

Fortutsetningen er at det blir store regioner i resten av landet og at disse får nye oppgaver.

Regiontinget, dagens fylkesting, legges til Kristiansand. Arendal blir hovedsete for regional stat, med så mange statlig etater og tiltak som mulig i Arendal og Aust-Agder.

– Jeg hadde nok også forventet en enda klarere signaler om å styrke «flankene». Jeg merker meg at særlig Setesdalregionen ikke blir nevnt. Men Askildsen nevner både vestre og østre deler av Agder, mens Setesdal ikke blir nevnt, sier leder av Setesdal regionråd, Jon Rolf Næss.

Flest arbeidsplasser til aust

Aust-Agder får 422 regionale arbeidsplasser og Vest-Agder 323. Det handler om fylkesmannen, regionaladminstrasjonen, Nav og vegvesenet.

– Det ser bra ut, men en fordeling med mye risiko, sier fylkesordfører i Aust-Agder Tellef Inge Mørland.

I september møtte forhandlingsutvalget kommunalminister Jan Tore Sanner. Etter møtet sa Sanner at han hovedsaklig be informert og status på arbeidet.