Hopp til innhold

Fra miljøfarlig aske til miljøvennlig stein

Miljøfarlig aske fra landets 17 søppelforbrenningsanlegg, kan bli til miljøvennlig stein. Tanken er å bruke det til blant annet vegbygging, fremfor lagring til evig tid.

Miljøfarlig aske fra landets 17 søppelforbrenningsanlegg, kan nå bli til miljøvennlig stein. Tanken er å bruke steinen til blant annet vegbygging, fremfor å lagre det.

Sjå reportasje.

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Fra brenningen av søppel, dannes det en farlig flyveaske.

Den sendes til lagring på Langøya utenfor Holmestrand. Om seks år er dette lageret fullt.

Knut Henriksen

Knut Henriksen viser frem to steiner. Til venstre ser du aske som er omdannet til en stein. Til høyre ser du en vanlig stein.

Foto: Thomas Sommerset/NRK
Returkraft i Kristiansand

Returkraft i Kristiansand brenner 130.000 tonn avfall i året.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

Tidligere forskningsdirektør ved Elkem, Knut Henriksen, mener å ha løsningen.

– Vi har kommet så langt at vi har laget en stein, som kan legges som dekkmasse på gamle deponier. Den kan også brukes til vei- og husbygging, sier Henriksen som er doktor ingeniør og driver sitt eget firma Scanwatt AS.

Enorme mengder

Henriksen var i sin tid med på å utvikle suksessen silisium i Elkem, der han var forskningsdirektør i ni år.

Søppelbrenning her i landet gir årlig rundt 50.000 tonn flyveaske, eller filterstøv som må stanses for ikke å slippe ut i lufta.

– Dette farlige avfallet burde omgjøres til ufarlig avfall ved forbrenningsanlegget, sier Henriksen.

Han mener det er meningsløst å sende alt dette til deponier, siden det en gang blir fullt.

I tillegg viser han at det også importeres flygeaske fra hele Skandinavia til Norge, som kan tilby rimeligere lagring enn andre land.

Det er også planer om en svært omdiskutert lagring av farlig avfall i gamle gruveganger i Breivik i Telemark.

Miljøfarlig aske

Til høyre ser du den miljøfarlige asken. Til venstre den miljøvennlige steinen.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

Millionstøtte

Askesteinen hans inneholder ti farlige stoffer. Det gjenstår å binde opp ett, nemlig grunnstoffet Antimon, slik at det ikke renner ut i naturen.

Han har fått fem millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd i et prosjekt ut året.

– Jeg skal knekke også den siste koden, sier Henriksen.

Han anslår at det tar fem til sju år å få satt ut i livet en slik ide.

– Vi må finne bærekraftige løsninger som ikke krever at vi må finne nye gjemmesteder for avfallet vårt, men at vi rydder opp mens vi lever.

Godt tatt imot

Løsningen skal ikke koste mer enn dagens lagring, og den blir godt tatt imot.

Ketil Bergmann hos Returkraft

Ketil Bergmann er HMS- og kvalitetssjef hos Returkraft i Kristiansand.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

– Han gjør det om til stein. Det er jo genialt, sier HMS- og kvalitetssjef Ketil Bergmann hos Returkraft i Kristiansand.

Han er innforstått med at de må ha et nytt tilbygg for å gjør aske om til stein, men at økonomien er mindre viktig enn miljøgevinsten.

– Dette er et rent avfall vi må kvitte oss med. Miljøgevinsten er stor med tanke på hvor mange forbrenningsanlegg det finnes i Europa. Potensialet er enormt egentlig.

Bare ved Returkraft blir det årlig 4.500 tonn aske av 130.000 tonn avfall, som brennes.

Bransjeorganisasjon Avfall Norge hyller prosjektet.

– Det er kjempebra hvis han lykkes. Det er noe alle forbrenningsanlegg i landet ville ha ønsket velkommen fremfor å lagre på Langøya, sier fagrådgiver Roy Ullvang.

Brenningen av søppel på Returkraft i Kristiansand

Søppelet blir brent

Foto: Thomas Sommerset/NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,37 kr
Dyrest kl. 18 1,52 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %