Hopp til innhold

Ingen samlet front mot gruvedeponi i Brevik

BREVIK (NRK): Brevik Velforening vil ikke slutte seg til folkeaksjonen Vern om Grenland i kampen mot avfallsdeponi i gruvene i Brevik.

Norcem

KAN BLI DEPONI: Gruvene under sementfabrikken i Brevik har et nettverk av gruveganger, der problemavfallet kan bli plassert.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

– Vi er en velforening som skal dekke en rekke saker. Derfor kan vi ikke som forening gå inn i en folkeaksjon som kun kjemper for ett mål. Vi har medlemmer som har delte meninger om deponisaken. Flere har tatt til orde for at de kan godta planene fordi det skaper arbeidsplasser, sier leder i Brevik Velforening, Johnny Fåberg.

om gruvedeponi

Johnny Fåberg er leder av Brevik Vel.

Foto: Tom Andersen / NRK

– Betyr det at Brevik Vel er splitta i saken?

– Styret er enig med folkeaksjonen, men medlemsmassen er splitta. Mange av våre medlemmer jobber på Norcem og tenker på å bevare arbeidsplasser, påpeker han.

Forståelse og respekt

Fåberg sier Brevik Vel måtte ha vurdert og tatt en stilling i saken dersom det hadde kommet en konsekvensutredning.

– Hvis det hadde kommet en konsekvensutredning på rett måte, så måtte medlemsmøtet ha tatt stilling til det, poengterer han.

Aksjonsgruppa Vern om Grenland, som har tatt et tydelig standpunkt mot et fremtidig deponi, sier de har forståelse for at medlemmene i velforeningen har delte meninger.

– Det har vi full forståelse for. Vi har stor respekt for at Brevik Vel har medlemmer som er for og imot et deponi, sier Jan Erik Parr, som er sentral i folkeaksjonen.

om gruvedeponi

Jan Erik Parr er sentral i folkeaksjonen Vern om Grenland.

Foto: Tom Andersen / NRK

– Vi slåss kun mot deponi, og det er uproblematisk for oss.

Johnny Fåberg tror ikke det styrker eller svekker saken at ikke alle går med i folkeaksjonen. Han sier at Vern om Grenland gjør en god jobb.

– Vi i Brevik Vel har bestemt oss for å gå vår vei og medlemmene må bestemme vårt endelige standpunkt.

– Omdømmet er svekka

Fåberg sier at Grenlands omdømme allerede er svekka med deponidiskusjonen. Han peker på at det er mennesker som skal drive det og legge stoffer inn i deponiet.

– Og mennesker kan fortsatt gjøre feil. Menneskelig feil kan bli katastrofalt, understreker han.

– Dette vil knuse Grenlands omdømme, tilføyer Parr.

Dalen gruve, Brevik

Det er store dimensjoner i gruvene i Brevik.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

Avventer beslutningen

– Jeg er også bekymra for transporten hit med avfall, både med lastebiler og båter. Og så kommer håndtering i et anlegg som vi ikke tror er trygt. Vi har ingen som helst garanti for at det som lagres i gruvene vil forbli der, sier Parr.

– Hva er neste trekk fra Brevik Vel i denne saken?

– Vi avventer hva staten sier når de tar den endelige avgjørelsen. Og tar det derfra, sier Fåberg.

– Vi i Vern om Grenland skal gjøre alt vi kan for å stoppe dette og få Grenland ut av prosessen. Så avventer vi beslutningen i mai. Da blir det ny kamp dersom miljødirektoratet lander på å anbefale gruvene og Grenland, avslutter Parr.