Vil fylle gruvene med farlig avfall

Industrien skaper stadig farlig avfall som ikke må slippe ut i naturen. Nå begynner lagringsplassen å bli full.

Kalkgruvene til Norcem i Brevik kan bli landets nye lagringsdeponi for farlig avfall.

Bak denne veggen flyter det over tusen tonn avfall som ikke må komme ut i naturen. Prøvelagringa skjer i en del av kalkgruvene til Norcem i Brevik.

Langøya utenfor Holmestrand har vært lagringsplass for farlig industriavfall i lang tid. Her har utvinning av kalkstein skapt et enormt krater som har blitt fylt med avfall.

Etter at utvinningen ble stanset i 1985, har øya blitt brukt som deponi. Men det varer ikke evig. Jakten på et nytt lagringssted for avfallet er i god gang. Nå kan det være funnet.

Prøvelagrer avfall

Gruvene ved sementfabrikken til Norcem i Brevik går i sløyfer 30 mil omkring i fjellet. Her har det også vært tatt ut mengder med kalkstein til sementproduksjon. Avfallshåndteringsselskapet Noah og Norcem tror nå at disse gruvene vil være det neste stedet som kan fylles med avfall som må gjemmes bort.

Høsten 2013 ble det hentet 1550 tonn avfall fra Langøya og pumpet inn i et prøve-deponi i gruven. Hovedsakelig er avfallet flyveaske som inneholder tungmetaller, blandet med en gipsmasse som binder det og gjør at det holder seg i ro.

Foreløpig ser det ut til at gruvene holder godt på avfallet og at lite lekker ut av bassenget som er støpt opp.

Prøvelagringen skal foregå til høsten 2014, før massen blir pumpet tilbake og fraktet til Langøya igjen. Så skal det tas prøver og utformes en søknad om fullskala lagring i gruvene.

Engstelige naboer

Folk som bor i nærheten av gruvene, følger nå ekstra godt med på forsøket. De er engstelige for at avfallet skal komme ut og forurense området.

– Det er to hovedting vi er bekymret for, sier lokalpolitiker Svein Tore Uldal. Det ene er lekkasjer. Det andre er transport til og fra. Hvordan skal det foregå? Vil mye av transporten bil på veier? Det kan skje ulykker, det kan skje uhell. Dette prosjektet er nok veldig bra for miljøet men dårlig for Brevik, det er jeg ikke i tvil om, sier Uldal.

Det er Miljødirektoratet som skal behandle en søknad om å bruke gruvene som nytt, nasjonalt deponi for farlig avfall. Seksjonsleder i direktoratet, Pål Spillum sier de mener det er viktig at det finnes et sted for mottak av slikt avfall i Norge, men at det ikke er mange steder som egner seg.

Egner seg godt som deponi

– Gruver med kalkstein egner seg svært godt fordi den er mye tettere enn andre bergarter. Det er også viktig at et slikt deponi blir lokalisert et sted der det finnes infrastruktur for det og gjerne et sted hvor det finnes en del farlig avfall. Det er også viktig at det finnes kompetanse i næringslivet til å ta hånd om det. sier Spillum.

Per Brevik, direktør i Norcem

Per Brevik i Norcem mener de har kompetanse til å lagre farlig avfall i gruvene i Brevik, uten at det vil påvirke nærområdet negativt.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Direktør i Norcem, Per Brevik mener erfaringen med håndtering av avfall på Langøya viser at det ikke er noen fare ved å bruke gruvene i Brevik som lagringsplass. Han sier de overvåker prøve-lagrene nøye og ser svært lite lekkasje fra avfallet som ligger der.

– Et sted må det være, samfunnet må finne løsninger på det. Det er det som er nøkkelen, å gjøre det profesjonelt og gjøre det i en trygg atmosfære og ha et sikkerhetssystem rundt det, sier Brevik.