Bellona: – Norge i ferd med å havne i "deep shit"

Avfallsdeponiet på Langøya i Vestfold er fullt om få år. Lokalpolitikerne stanser planene om nytt deponi og det finnes ingen plan B.

NOAH

NOAHs avfallsdeponi på Langøya er snart fullt.

Foto: NOAH / NRK

Hvor skal det farlige avfallet i Norge lagres i framtiden?

Foreløpig er det ingen som kan gi svaret. NOAH har lagret uorganisk avfall på Langøya utenfor Holmestrand siden slutten av 80-tallet. Nå er lageret snart fullt.

– Vi kan drive fram til 2022 med dagens avfallsnivå, sier styreleder i NOAH AS, Sten-Arthur Sælør.

Stanser planene i Brevik

NOAH har undersøkt hvor det kan etableres et nytt lager. Det eneste alternativet har vært i de gamle kalksteingruvene hos sementprodusenten Norcem i Brevik i Telemark.

Planene har møtt sterk motstand hos lokalbefolkningen som ikke ønsker lagring av farlig avfall i nærområdet.

Mandag kveld ble det klart at det er politisk flertall i Porsgrunn kommune for å stanse planene før en konsekvensutredning.

Den endelige beslutningen tas i bystyret i begynnelsen av mars, men det usannsynlig at det er mulig å gå videre med planene om et avfallsdeponi i de gamle gruvene.

– Vedtakene i går kveld betyr at NOAH ikke har klart å formidle at vi står for gode miljøløsninger, ikke giftdeponering, sier Sælør.

– Nasjonalt problem

Styreleder i Bellona, Olaf Brastad

Seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad, mener det haster med å finne lagringsplass for farlig avfall

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

NOAH har ingen plan B. Miljøorganisasjonen Bellona ser heller ingen klare alternativer til nytt avfallsdeponi.

– Norge er i ferd med å havne i "deep shit", sier Olaf Brastad i Bellona.

Brastad mener et avfallsdeponi under jorden i Brevik ville vært den beste løsningen. I likhet med dagens avfallsanlegg på Langøya, er det gunstige geologiske forhold med kalkstein i gruvene.

Kalkstein er en basisk steinart, og den kjemiske sammensetningen er en gunstig buffer mot syrer.

Gruvene i Norcem prøvedeponi for farlig avfall

I gruvene i Brevik er det kalkstein som er gunstig for lagring av farlig avfall.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Brastad mener man må respektere lokaldemokratiet. Samtidig haster det med å finne løsninger.

– Vi er vel nesten på overtid med prosjektet som var planlagt i Brevik. Det er spennende å se hva nasjonale myndigheter ser for seg, for dette ansvaret kan ikke NOAH bære alene.

Vil ikke gripe inn

Ifølge Miljødirektoratet er det opp til private selskap å planlegge og etablere et nytt lager, som erstatning for Langøya. Sentrale miljømyndigheter vil ikke gripe inn og styre dette.

Miljødirektoratet vil først behandle denne saken når det foreligger et vedtak med en utbyggingsplan. Deretter går saken til politisk behandling i Kommunaldepartementet.

Klima- og miljøverndepartementet svarer i en epost at det er opp til private selskap å planlegge og etablere et nytt lager, som erstatning for Langøya.

– Sentrale miljømyndigheter har ikke noen rolle her på dette stadiet og vi kan derfor ikke kommentere saken, sier Camilla Pettersen i eposten fra departementet.