Forlik mellom Fjord Line og havna

Det blir likevel ikke rettssak mellom Fjord Line og Kristiansand kommune, etter at havna og fergeselskapet i ettermiddag inngikk forlik.

Det blir likevel ikke rettssak mellom Fjord Line og Kristiansand kommune om erstatning, etter at havna ulovlig stengte fergeselskapet ute. Dagens forhandlinger sparer Kristiansand kommune for 70 millioner kroner i forhold til det opprinnelige kravet.

SE VIDEO: I dag inngikk Fjord Line og Kristiansand havn forlik, etter flere omganger med forhandlinger.

Fjord Line krevde 116 millioner kroner av Kristiansand havn, men tirsdag ettermiddag ble partene enige om et forlik på mellom 45 og 46 millioner kroner.

Ingvald Fardal

Administrerende direktør i Fjord Line, Ingvald Fardal.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Ingen av partene er fornøyd med forliket, begge måtte gi og ta, opplyser partene.

– Vi har gjennom en god dialog og velvilje kommet fram til et forlik på 45–46 millioner kroner.

– Jeg må jo si at jeg ikke er fornøyd med sluttresultatet, men jeg tror nå det er viktig å legge historien bak seg og gå videre, sier administrerende direktør i Fjord Line, Ingvald Fardal.

Tvist om helårsseiling

Kristiansand havn forlangte i 2009 at Fjord Lines danskeferje skulle seile året rundt, i likhet med Color Lines danskeferjer.

Fjord Cat

Kristiansand havn forhandlet med Fjord Line om erstatningssum etter at havna ulovlig stengte Fjordline ute i 2009. Tirsdag ettermiddag ble partene enige om et forlik på 45-46 millioner kroner.

Foto: Kari Lea Hennestad / NRK

Direktør Ingvald Fardal i Fjordline gikk til retten og fikk medhold i at det var ulovlig å utestenge Fjord Line fra havna med en begrunnelsen.

Siden har Kristiansand havn og Fjord Line forhandlet om hva som er rimelig erstatning for tap Fjord Line hadde.

I dag har forhandlingene foregått i tinghuset i Kristiansand.

– Måtte strekke oss langt

Fjord Line hadde i utgangspunktet forlangt en erstatning på 116 millioner kroner, mens leder for havnestyret, Jan Oddvar Skisland, hadde som oppgave å redusere erstatningssummen mest mulig.

Jan Oddvar Skisland

Leder for havnestyret, Jan Oddvar Skisland.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Tidligere i dag sa han til NRK at han ikke visste om de kom i havn, men like før klokka 17.00 tirsdag ble de enige.

Rettssaken mellom partene var berammet til 7. februar. Nå er begge parter glade for at de har kommet fram til ei løsning og ikke trenger å møte i retten.

– Det var jo et stort sprik mellom utgangspunktene våre, så vi har måttet strekke oss langt begge parter. Men jeg opplever at det var stor viljen fra både vår og Fjord Lines side, og nå har vi funnet en løsning vi kan leve med, sier Jan Oddvar Skisland, leder i havnestyret i Kristiansand.