Flere vil ha cruiseskip på strøm

Miljøforkjempere og politikere er enige om at utslippene fra cruiseskip må reduseres. Norsk Havneforening tror kutt i elavgiften på landstrøm kan være en vei å gå.

Cruiseskip Kristiansand havn

Cruiseskipene bidrar til forurensing i norske havner.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det er viktig at staten bidrar til mer miljøvennlig transport gjennom å kutte elavgiften.

– Utslippene kan reduseres med opp til sju prosent om alle cruiseskip går over til landstrøm. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere utslipp. Her er det ingen grunn til ikke å handle nå.

Cruiseskipene står for store miljøskadelige utslipp. Ifølge Bellona tilsvarer forurensningen fra ett cruiseskip like mye som 13 000 biler daglig.

Store investeringer

Hvis skipene kunne ha koblet seg til et strømanlegg når de ligger til kai, ville det ha redusert utslippene betraktelig.

Foreløpig er det ingen norske havner som kan tilby cruiseskip landstrøm. Å få det på plass vil kreve store investeringer. I tillegg er det få cruiseskip som kan ta i bruk landstrøm.

I fjor besøkte 196 cruiseskip Stavanger. Bare tre av dem var utrustet slik at de kan bruke strøm fra land. Rederiet Princess Cruises bygde ut sine skip for landstrøm i Alaska allerede i 2001.

– Burde være unødvendig

En spørrerunde NRK har gjort til medlemmene i Stortingets Energi- og miljøkomite og Transport- og kommunikasjonskomiteen, viser at det er delte meninger blant politikerne om kutt i elavgiften er et godt virkemiddel.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne synes det er positivt at Norsk Havneforening, miljøstiftelsen Zero og KrF engasjerer seg for å få på plass landstrøm, men er likevel litt skeptisk til kutt i elavgiften.

– Jeg mener det burde være unødvendig å gi cruiseselskapene en egen strømrabatt for at de skal velge miljøvennlige løsninger. Vi vil allikevel vurdere å støtte redusert elavgift i en overgangsfase hvis det er nødvendig for å få fortgang i dette arbeidet.

– Ikke et hensiktsmessig virkemiddel

Stortingsrepresentant for Hordaland, Per Rune Henriksen (Ap), tror ikke kutt i elavgiften er veien å gå.

– Jeg tror investeringsstøtte fra for eksempel Enova til utbygging og strenge utslippskrav er et bedre virkemidler.

Heller ikke leder i Energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen (V), anser kutt i elavgiften som veldig aktuelt for cruisetrafikken.

– Det viktigste er tilgang på strøm og lademuligheter i lokale havner. Teknologiutviklingen er viktig for å gjøre det attraktivt for flere å tilpasse sine skip. Enova har gitt investeringsstøtte til landstrømprosjekter på kai- og havneanlegg, dette må videreføres.

Vil nekte skip adgang

Selv om det er delte meninger, er det bred enighet om at noe må gjøres for å redusere utslippene fra cruiseskip.

Miljøpartiet De Grønne mener det må tas i bruk mer drastiske virkemidler for at det skal skje. Partiet har fremmet forslag på Stortinget om å gi kommunene mulighet til på nekte skip adgang til havner i perioder med spesielt høy luftforurensing.

– En slik lovhjemmel vil motivere cruiseselskapene til å løse dette problemet uten subsidier, sier Rasmus Hansson.

Klima- og miljødepartementet opplyste tidligere i sommer at det skal lages en plan for økt brukt av landstrøm i norske havner.