NRK Meny
Normal

Flere tarmopererte søker erstatning

En tredel av de 42 pasientene som er blitt feiloperert for mage- og tarmsykdommer ved Arendal sykehus, har søkt erstatning. – Det er mange, mener pasientombudet.

Tarmoperasjon

Antall mage- og tarmpasienter som søker erstatning fordi de mener de har fått varige skader etter opasjonen på sykehuset i Arendal, vokser stadig. (arkivfoto)

Foto: NRK

Eli Marie Gotteberg

Det kan ta mange måneder før alle får svar på erstatningssøknaden, sier Eli Marie Gotteberg.

Foto: NRK

Norsk Pasientskadeerstatning har foreløpig fått 13 saker til behandling.
Det er et høyt tall, sier pasient- og brukerombud i Aust-Agder, Eli Marie Gotteberg.

– Det er et stort antall som har søkt for dette er et område som vi tidligere har hatt svært få saker ifra, sier Gotteberg.

Har fått varige skader

Pasient- og brukerombudet har bistått åtte – ti pasienter med erstatningshjelp. Det er pasienter som har blitt kritisk syke etter feiloperasjoner.

– Det gjelder jo saker hvor de har fått et varig problem etter at de har blitt operert. Det er saker hvor pasientene har fått en varig skade og det er de som er aktuelle for erstatning, sier Gotteberg.

De foreløpige tallene fra Norsk Pasientskadeerstatning viser at to pasienter har fått medhold og to pasienter har fått avslag på erstatning etter feiloperasjoner. Det kan ta flere måneder før de ni andre sakene er ferdigbehandlet

Fylkeslegen ikke overrasket

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen er ikke overrasket over at så mange søker om erstatning etter feiloperasjoner.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Aust-Agder reagerer også på de høye tallene på erstatningssaker etter feiloperasjoner i mage- og tarmregionen ved Arendal sykehus.

– Det er et høyt tall, men sett i lys av oppmerksomheten og alvoret i komplikasjonene, eventuelt midlertidig eller permanent forringelse av livskvaliteten–så er det kanskje ikke så rart at folk ønsker å få saken sin belyst og prøve den retten de har. Så får vi se tallene vi har når pasientskadeerstatningen har behandlet alle søknadene.

Syvertsen er likevel ikke overrasket over mengden erstatningssaker.

– Det er vel kanskje et uttrykk for at man er engasjert både i egne helseforhold og i sine rettigheter. Sett i lys av det så tenker jeg at det kanskje ikke er så overraskende, sier hun.