Hopp til innhold

Pasienter mente de var feiloperert - legens egen veileder ble satt til å vurdere dem

Sykehusdirektøren lovet en ny vurdering av flere hundre pasienter som ble operert av den omstridte legen ved Sørlandet sykehus. Jobben fikk overlegen som selv hadde ansvaret for legen mens han feilopererte.

Svein Are Auestad

Svein Are Auestads tommel hang bare i ei skinnfille etter at han kappa seg med motorsag. Etter operasjonen, ble han sendt rett til Rikshospitalet.

Foto: Privat

– Dette er jo fullstendig bukken og havresekken, sier Svein Are Auestad.

Han er en av de fire hundre pasientene som krevde en ny vurdering etter å ha blitt operert av legen som ble overført til Kristiansand etter feiloperasjoner i Flekkefjord. Her skulle legen bli utdannet til ortoped.

Møtet Auestad kom til i Kristiansand, ble vondt.

– Der satt denne overlegen og «messa» i en halvtime om min sak. Han påsto at ikke det var gjort feil under operasjonen.

Overlegen som skal ha ment at det ikke var gjort noen feil, er ortoped Stein Ugland. Han var selv veileder og ansvarlig for legen som feilopererte Auestad i utgangspunktet.

Men det ante ikke Auestad - ikke før NRK fortalte ham det.

– Jeg fatter ikke hvordan en som er part i saken kan sitte og vurdere om det skal ha skjedd feil.

Helsetilsynet har nå slått fast at Auestad ble feiloperert i den perioden hvor Ugland veiledet legen. Han venter på sin fjerde reoperasjon på Rikshospitalet.

I denne saken skal du møte flere pasienter som reagerer kraftig på oppfølginga.

feilopererte pasienter

Finn Åge Olsen, Margret Annie Gudbergsdottir, Åse Vegge og Svein Are Auestad er alle feiloperert av den samme legen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kritikk for å ikke passe på

Både Ugland og hans avdelingsleder Øystein Berg, har i granskingen av saken fått kritikk for å ikke ha passet godt nok på hva legen gjorde. Det var ingen opplæringsplan.

Legen opererte to hundre pasienter etter at han kom til Kristiansand.

Stein Ugland og en kollega fikk oppgaven med å gå gjennom journalene for å se om det hadde skjedd feil.

De konkluderte med at operasjonene var «i tråd med god praksis», ifølge granskingsrapporten fra Helse Sør-Øst.

Det var likevel hundre pasienter som ikke slo seg til ro med dette.

Mange hadde store plager.

De ville ha en ny undersøkelse, en «second opinion». Avdelingsleder Øystein Berg og sykehusledelsen hadde ansvaret for hvordan dette foregikk.

Mens sykehuset i Flekkefjord har hentet inn eksterne ortopeder, brukte Kristiansand legens veileder, avdelingsleder og andre ortopeder ved avdelingen der legen jobbet.

Ugland har fått en rekke spørsmål fra NRK, og har valgt å svare skriftlig:

«Vedrørende pasientenes spørsmål om vurderingene gjort i deres saker ønsker jeg ikke å delta i en debatt gjennom NRK Sørlandet», skriver Ugland.

Du kan lese spørsmålene og hans fulle svar nederst i saken.

Avslag på erstatning

Svein Are Auestad

Svein Are Auestad fikk ikke erstatning fra NPE. Nå har Helsetilsynet slått fast at han er feiloperert.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Dersom pasienter mener de er feilbehandlet og vil søke erstatning, blir uttalelsen fra sykehuset brukt i vurderingen til Norsk pasientskadeerstatning, NPE.

Svein Are Auestad fikk avslag på søknaden sin.

Legeerklæringen fra Ugland var en del av vurderingsgrunnlaget.

Ugland mener likevel at hans uttalelser ikke bestemmer utfallet:

«Under utarbeidelse av legeerklæringer avgjør ikke jeg «skyldspørsmål», men overlater til sakkyndige i NPE å avgjøre om pasienten har fått behandling i tråd med «god medisinsk praksis.»».

Seniorrådgiver i NPE, Torill Svoldal Stæhr, bekrefter at sykehusets uttalelse har betydning:

– Uttalelsen fra sykehuset er en del av vår vurdering. Men vi vektlegger tyngst den sakkyndige vurderingen fra en uavhengig spesialist.

Sykehuset har ikke selv meldt fra om noen feiloperasjoner til Helsetilsynet.

Men pasienter har selv klaget, og fått medhold.

Helsetilsynet har slått fast at sykehuset har unnlatt å gi pasienter beskjed om at de er feiloperert.

Avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling i Kristiansand, Øystein Berg.

Avdelingsleder Øystein Berg ved ortopedisk avdeling i Kristiansand har fått kritikk for hvordan legen ikke ble fulgt opp.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Avdelingsleder Øystein Berg mener det ikke er overlegene ved sykehuset som avgjør om det er feiloperasjon.

Mener du pasientene får en upartisk og uavhengig vurdering når det er legens veileder som foretar denne?

– Legene ved avdelingen ble satt til å vurdere om det var behov for ytterligere behandling eller reoperasjon. Legene ble ikke satt til å vurdere om det var gjort feil, skriver Øystein Berg.

– Jeg kan jo ikke bære eller leie barna mine

– Hadde de enda bare stått frem og sagt at vi har gjort en kjempeblemme, og skal sende dere videre så dere får en skikkelig vurdering. De forsøker bare å dekke over feilene.

Det sier ei småbarnsmor i 30-årene til NRK. Legen opererte håndleddsbruddet hennes for over ett år siden.

Hun har hatt sterke smerter siden.

røntgen

Småbarnsmora har hatt sterke smerter siden operasjonen i 2019, og kan ikke bære eller leie sine egne barn.

– Jeg kan jo ikke bære eller leie barna mine engang.

Hun var flere ganger på sykehuset i ettertid på grunn av plagene, men fikk beskjed om at hun ikke trente nok.

Da NRK skrev at legen også hadde feiloperert i Kristiansand, var hun en av de første som ringte sykehuset. Pasienten i saken var operert for håndleddsbrudd. Hun kjente seg godt igjen i smertene.

– Jeg ble så sint og fortvila at mannen min måtte ta over telefonen.

Hun fikk time til en «second opinion». Overlege Stein Ugland mente at operasjonen var «i tråd med god praksis.»

Heller ikke hun har visst at han var legens overordnede:

– Jeg synes det er helt forkastelig å sette veilederen til legen til å vurdere dette.

Nå er hun igang med å melde saken til NPE.

– Den vurderinga var lik null

Bjørn Christiansen.

Bjørn Christiansen kan ikke bruke venstrearmen etter at legen opererte han. Det ble ikke tatt røntgenbilde hverken før eller etter operasjonen.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Bjørn Christiansen er også en av pasientene som ble operert av legen i Kristiansand.

Siden den dagen i april 2019, har armen verket ustanselig.

Han klarer ikke lenger leke med barna sine.

I sommer fikk også han time for en ny vurdering ved sykehuset.

– Den vurderinga var lik null. En tjue minutter lang samtale, der ortopeden ikke engang hadde røntgenbilde av armen min å gå ut fra.

Det var nemlig ikke tatt noe bilde av armen hverken før eller etter operasjonen.

– Det var en merkelig seanse. Han presterte å si til meg at ungene mine godtar meg som jeg er. Jeg følte meg så liten.

Armen verket så kraftig at Christiansen nektet legen å røre den.

– Han burde sittet der med fanget fullt av røntgenbilder. Jeg er sjokka over hvordan de behandler oss.

Ingen avviksmelding - ikke før NRK tok kontakt

En tid etter tok Christiansen røntgen av armen. Da ortopeden fikk tilsendt dette, ringte han og fortalte at bicepsen var festet helt feil.

– Han tilbød seg å operere meg, men kunne ikke love noe bedring. Jeg har bare sagt at jeg skal ikke la noen ved det sykehuset ta i meg igjen. Livet mitt er ødelagt.

Bjørn Christiansen.

Christiansen nekter å opereres i Kristiansand igjen. Han vet lite om hvordan han skal gå frem videre.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Christiansen har hatt flere hjerteinfarkt, og han er redd kroppen ikke tåler en ny operasjon.

NRK har løst sykehuset fra taushetsplikten, og ortopeden er forelagt uttalelsene. Han bekrefter at det er snakk om å operere Christiansen på nytt.

– Reoperasjon er ikke endelig bestemt.

Er det skrevet avviksmelding på pasienten?

– Nei, ettersom pasienten ikke er ferdig utredet har vi ikke tatt endelig stilling til om han er feiloperert og det er derfor ikke sendt avviksmelding.

Men noen dager etter at NRK ba om tilsvar fra sykehuset i denne saken, ba vi på nytt om innsyn i alle avviksmeldinger knytta til legen.

Da viste det seg at nå hadde sykehuset likevel registrert Christiansens operasjon som avvik, og en mulig feiloperasjon.

NRK tok kontakt om denne saken 28. januar. Avviksmeldingen ble skrevet dagen etter, 29. januar. Avdelingsleder Øystein Berg står som ansvarlig.

Dette er nesten to år etter at operasjonen ble utført, og flere måneder etter den nye vurderingen.

Gransking: Ikke godt nok

Det er ikke bare pasientene som reagerer.

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst var på ingen måte fornøyd med oppfølgingen i Kristiansand.

Det kommer frem i granskingen som ble foretatt etter NRKs avsløringer.

I Flekkefjord er det leid inn eksterne ortopeder fra Helse Stavanger HF (SUS).

De har et skriftlig mandat som beskriver hva som skal gjennomgås i hver enkelt pasientsak. Dette arbeidet tar tid, og mange pasienter venter fortsatt.

I Kristiansand er undersøkelsene unnagjort.

I motsetning til i Flekkefjord, har det ikke vært spesifisert hva som skal gjennomgås ved vurderingen, skriver Konsernrevisjonen:

«Basert på dette er det heller ikke grunnlag for at konsernrevisjonen kan konkludere med at alle viktige aspekter ved legens utførte arbeid er gjennomgått og vurdert av avdelingen. »

Hittil har Helsetilsynet konkludert med at legen har feiloperert hånda til tre pasienter i Kristiansand.

Direktør svarer ikke

Nina Mevold

Det er avdekket alvorlig systemsvikt ved Sørlandet sykehus. Direktør Nina Mevold har sagt hun ikke vurderer sin stilling.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sykehusdirektør Nina Mevold vil ikke svare direkte på spørsmål om de nye vurderingene er gjennomført upartisk.

– Disse samtalene mellom meg og pasientene er fortrolige, og jeg vil ikke kommentere disse. Jeg vil følge opp temaer som fremkommer i samtalene på den måten vi sammen har blitt enige om, skriver Mevold til NRK.

Pasienter reagerer på at vurderingen de får ikke er upartisk. Mener du den er det?

– Se over.

Du kan lese overlege Stein Uglands svar til NRK her:

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
NRK Forklarer: Baneheia-saken 01:05
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 1,24 kr
Dyrest kl. 21 1,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %