Hopp til innhold

Politiet anker ikke frifinnelse av Flekkefjord-lege: – Det er respektløst

Politiet anker ikke frifinnelsen av lege Jerlan Omarchanov som står bak flere titalls feiloperasjoner. – Han ser frem til å kunne legge denne saken bak seg, sier forsvarer.

Jerlan Omarchanov
Foto: montasje

– Det er komplett uforståelig at ikke denne dommen blir anket, sier advokat Jan Inge Thesen.

Han representerer et tjuetalls feilopererte pasienter som har gått til erstatningssak mot Sørlandet sykehus.

Politiet anker ikke frifinnelsen mot Jerlan Omarchanov, som var tiltalt for den ene saken som ikke var foreldet.

– Jeg er i sjokk. Det er respektløst. Fagdommer var enig i at han skulle dømmes, og jeg tok for gitt at politiet anket, sier Thesen.

Men nå er det klart at politiet ikke går videre med saken i lagmannsretten.

Svein Are Auestad

Omarchanov bestemte seg for å selv operere Svein Are Auestad før han hadde tatt røntgenbilde. Han var ikke ortoped.

Foto: Privat

Gir ingen begrunnelse

– Vi tar tingrettens dom til følge, sier politiadvokat Hans Olav Røyr ved Agder politidistrikt.

Han vil ikke gi noen videre begrunnelse for hvorfor politiet ikke anker frifinnelsen av legen.

Røyr la ned påstand om 18 dagers fengsel for legen etter en feiloperasjon på Svein Are Auestad i 2019.

Omarchanov står bak flere titalls feiloperasjoner i Flekkefjord og Kristiansand. Sørlandet sykehus lot han jobbe i elleve år som overlege i ortopedi uten å være ortoped.

Alle de andre sakene er foreldet, ifølge politiet, som har brukt Helsepersonelloven.

Det var de to meddommerne som mente Sørlandet sykehus måtte ta hovedansvaret for feilene. Fagdommer ville dømme Omarchanov.

Men hva er begrunnelsen fra politiet?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på noen videre begrunnelse. Dette er ut fra en helhetsvurdering, sier Røyr.

Les også Ødela livet til flere titalls pasienter – tiltalt lege opererer fortsatt

Montasje med bilde av Jerlan Omarchanov og bilder av skader og sår

– Lettet og glad

– Min klient er lettet og glad over at tingrettens dom blir stående, sier forsvarsadvokat Carl-Henning Leknesund.

Omarchanov møtte ikke opp til sin egen rettssak i Kristiansand. Han bor og jobber i Tyskland, etter at han ble fratatt autorisasjonen som lege i Norge.

Han har nektet å la seg avhøre av politiet, og han nektet også å skrive under på tiltalebeslutningen.

Leknesund sier legen er tilfreds med utfallet.

– Han ser frem til å kunne legge denne saken bak seg.

Les også Ti feilopererte får erstatning av Sørlandet sykehus: – Ledelsen burde tatt hatten og gått

Jerlan Omarchanov

– Jeg vet ikke hva jeg skal si

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er enormt skuffende, sier feilopererte Svein Are Auestad.

Hans sak er den eneste som kom opp for retten.

– Jeg tenker på alle de andre feilopererte. Det er liksom ingen rettferdighet i dette.

Auestad lever hver dag med sterke smerter etter håndoperasjonen. Han kan ikke lenger jobbe, og nervesmertene tar mer og mer over kroppen hans.

– Dette gjør alt enda mer vondt for oss som har blitt skadet. Selv om straffa ikke ville vært lang, ville man i det minste følt at han måtte stå til ansvar.

Rundt 60 pasienter har fått innvilget erstatning hittil, og 160 pasienter har klaget til Norsk pasientskadeerstatning.

Svein Are Auestad

Svein Are Auestad føler det ikke er noe rettferdighet i denne saken.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Uenige om straff

I tingretten var det uenighet om hvorvidt Omarchanov skulle dømmes til straff.

Dommerfullmektig Clara Chang mente det var bevist at han hadde opptrådt grovt uaktsomt, mens de to meddommerne mente det ikke var bevist.

Sørlandet sykehus får sterk kritikk i dommen.

– Meddommerne finner å kunne sterkt kritisere sykehuset for den vedvarende rutinesvikt med mangelfulle rutinebeskrivelse som ledet til at tiltalte i stor grad fikk arbeide uten klare rammer og tydelige begrensninger.

Statsadvokaten griper ikke inn

Advokat Jan Inge Thesen har på vegne av Svein Are Auestad i dag bedt statsadvokaten overprøve politiets beslutning.

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen, sier til NRK at de har vurdert saken, men ut fra en helhetsvurdering griper de ikke inn.

Ankefristen går ut i dag.

Svein Are Auestad og Hans Olav Røyr

Svein Are Auestad i samtale med aktor Hans Olav Røyr under rettssaken.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Kongeparet kom til Arendal 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,08 kr
Dyrest kl. 19 1,68 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %