Hopp til innhold

Får topp mobilfart tre år før tiden

Takket være en helt spesiell avtale ligger Sørlandet langt foran andre deler av landet når det gjelder god mobildekning. Tirsdag åpnes en ny sender for topp mobilfart i Åmli i Aust-Agder.

Montør fra Sønnico Tele Ivar Espeland

Montør Ivar Espeland fra Sønnico Tele gjorde før helgen de siste justeringene på en ny basestasjon i Åmli.

Foto: Leif Dalen / NRK

Telenor og NetCom konkurrerer om å være best og raskest både på internett, telefoni og mobil. De har også fått mye kritikk for treg utbygging på mindre steder.

Samtidig gjør kampen om mobilkundene at de bygger nye sendere langt raskere enn det som kreves i konsesjonene. Selskapene Ice og Tele2 har også basestasjoner, men de er mindre aktører.

Elisabeth Sørbøe Aarsæther

Assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Post- og teletilsynet er glad for at konkurransen, som gir folk et bedre tilbud.

Foto: Post- og teletilsynet
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

– Bruken øker mer enn vi tidligere trodde. Vi må bygge ut kapasiteten for ikke å komme bakpå, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor

Foto: Thomas Sommerset / NRK
Tommy Johansen

Dekningsdirektør Tommy S. Johansen i NetCom lover å fortsett utbyggingen med full styrke.

Foto: Erik Hattrem

4G er den raskeste løsningen for å bruke mobiltelefonen på internett. NetCom var først i verden med dette i 2009, og hevder nå å være raskest i sju fylker.

80 prosent av Norges befolkning har nå 4G fra Telenor. NetCom ligger på 65 prosent.

– Vi er fornøyd med at mobilnetteiere bygger ut i stort tempo. Dette er noe vi følger tett. Konkurransen mellom selskapene driver fram et godt tilbud til folk over store deler av landet, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Post- og teletilsynet.

Nær full dekning

De to største aktørene har mål om 98 prosent dekning.

– Vi skal opp på 98 prosent innen utgangen av 2017, muligens raskere, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

– Målet vårt er 98 prosent i løpet av 2016, sier dekningsdirektør Tommy S. Johansen i NetCom. Dette betinger at selskapet får lov til å kjøpe opp Tele2.

I gjennomsnitt bruker Telenors kunder 80 prosent mer data over mobilnettet nå enn for ett år siden.

– Dette øker også raskere enn vi først hadde tenkt, sier Amundsen og viser til at han selv leser tre av fire e-poster på mobil eller nettbrett.

– Folks forventning av mobildekning har endret seg mye. Nå forventer vi å kunne bruke mobilen til surfing på nett, lese mail og høre på musikk, sier Johansen og påpeker:

– Kundene er ikke så veldig opptatt av selve teknologien, om det er 3G eller 4G som benyttes, bare det virker. Om hastigheten på nettet er god og stabil, så er kunden fornøyd.

Amundsen sier de er nødt til å bygge ut mer for å ta unna trafikkveksten over 4G, som er den mest effektive måten vi har for transport av data.

– Det er selvfølgelig konkurranse mellom selskapene, men vi ser også at folks bruk av data på mobilen øker voldsomt. Mobilen har blitt en liten datamaskin, som det også går an å ringe med, sier dekningsdirektøren i Telenor.

Ny mast før forventet

Ett eksempel på hvordan selskapene kjemper for å overgå hverandre, er en ny 18 meter høy 4G-mast, som Telenor åpner i Åmli i Aust-Agder til tirsdag. Dette skjer lenge før innbyggerne kunne forvente at det skjer.

Nøkkelen ligger i at Telenor fikk endret sin kontrakt vekk fra 3G, slik at de kunne gå rett på 4G. Forpliktelsene i den første kontrakten ble dermed gjort gjeldende for den raskeste varianten.

– Ellers hadde dette kommet senere. Vi er milevis forbi alle krav som stilles til vår leveranse, sier Amundsen og anslått to til tre år.

Åmli har hatt en 4G-stasjon på Tveitheia, men den har ikke dekket kommunesenteret og områdene der det bor flest.

Ordfører Reidar Saga (Ap) er blant dem som gleder seg over dette.

Se video:

Åmli får utbygd 4G-dekning i hele kommunen. Ordføreren mener at Åmli er bedre når det gjelder mobildekning og fiber enn mange steder i Oslo.

Montør fra Sønnico Tele Ivar Espeland og ordfører Reidar Saga.

Sørlandet i tet

Sørlandet ligger to til tre år foran resten av landet når det gjelder nettfart og mobildekning.

Dette skyldes mye en helt spesiell kontrakt med de to fylkeskommunene og 30 kommuner i samarbeidet Det Digitale Agder (DDA). Telenor er forpliktet til å bygge ut over 100 nye mobilmaster. Avtalen gjelder også fasttelefonlinjer og datalinjer. Sørlandet er eneste region i landet med garanti om 100 prosent bredbåndsdekning. I 2006 passerte dekningen 90 prosent.

Når det gjelder mobilutbyggingen opplyser selskapet at det gikk raskt å nå delmålene 50 og 80 prosent dekning, men at det aller siste de klarer å bygge ut også er det tyngste.

– 95 prosent av befolkningen har i dag 3G. På små steder med 200 innbyggere tar det tid å få 4G til alle, sier Amundsen og forklarer at de får noe drahjelp ved at flere flytter fra bygd til tettsteder.

Selv om mobilbruken tar av, holder fast internett til husstander stand.

– Folk skal nå se TV på nett, så de trenger enda bedre linjer enn før, sier Amundsen.

Før sommeren 2012 hadde NetCom bygget ut med mye ny 3G og 4G-dekning i og langs alle byer og store tettsteder nedover Sørlandskysten til Mandal.

– Mye av den gode mobildatadekningen på Sørlandet i dag er derfor et resultat av en utbygging som startet over to år før det ble knyttet dekningskrav til lisensene fra Post og Teletilsynet, sier dekningsdirektør Johansen.

Mange nye master

Både NetCom og Telenor har de mange hyttene langs Sørlandskysten høyt i bevisstheten når de bygger ut.

Ny mobilmast Århuskleiva

Den nye mobilmasta på Århuskleiva i Åmli er 18 meter høy. Den koster 1,5 millioner kroner, og leverer både 3G og 4G.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Dette er et område der det bor mange NetCom-kunder samtidig som mange også ferierer i regionen. Dekningen er spesielt god i Agder-fylkene.

– Hva er det siste som er bygd av master på Sørlandet?

– Ett av de siste områdene er Lindesnes kommune, og områdene rundt Lyngdal, Farsund og Spangereid, sier Johansen.

Bare i Lindesnes er det den siste tiden satt i drift seks nye 4G basestasjoner fra NetCom Selskapet er også snart klar til å levere 4G i Sirdal. Basestasjonen er bygget, men det gjenstår å legge fiberlinje før den kan settes i drift.

På landsbasis er det kun NetCom som i sin lisens har et utbyggings- og dekningskrav på minimum 98 prosent befolkningsdekning innen 2018. Kravene til Telenor er vesentlig lavere, fordi selskapet inngikk sin avtale tidligere og på andre vilkår. På Sørlandet er imidlertid Telenor bundet av avtalen med DDA.

Mobilteknologi 93 til 09

For 20 år siden var datahastigheten 9,6 kb/s og slik holdt det seg til 2005 da hastigheten økte til 220 kb/s. Det var iphone som satte fart i nettkapasiteten.

Mobilutvikling over 20 år

Med dagens 4G og 4G LTE (long term evolution) er 100 mb/s en realitet. Når den nye 4G Advanced entrer market i fremtiden, snakker vi gigabit per sekund i nedlastningshastighet.


Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 1,62 kr
Dyrest kl. 08 2,15 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %