NRK Meny
Normal

– Tror ikke Netcom får kjøpe hele Tele2

Det er sannsynligvis dårlig nytt for forbrukerne hvis Konkurransetilsynet lar Netcom overta Tele2s 1,2 millioner mobilkunder i Norge, mener eksperter.

NetComs morselskap TeliaSonera kjøper Tele2 Norge

Svenske TeliaSonera bladde opp 4,6 milliarder kroner for å få fatt i Tele2s 1,2 millioner mobilkunder. Spørsmmålet er om myndighetene setter foten ned for milliardhandelen.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Om få dager avgjør Konkurransetilsynet om Netcom får overta den norske delen av Tele2, og med det 1,2 millioner mobilkunder. Men det kommer neppe til å skje uten at tilsynet stiller knallharde vilkår, mener eksperter.

– Norske mobilpriser ligger vesentlig over prisene i andre land i Norden. Det gjelder i Sverige og spesielt i Danmark, sier Tore Aarønes, analytiker i Norsk Telecom.

Han sier at dersom Konkurransetilsynet sier ja til oppkjøpet, står det i kontrast til telemyndighetenes målsetning om å få flere store teleoperatører i Norge.

– Sannsynligvis er det dårlig nytt dersom vi kun får to operatører i det norske mobilmarkedet. Det fører trolig til at vi får høyere priser enn vi ellers ville fått, sier Aarønes, som på 90-tallet var økonomidirektør i Netcom.

Tele2 tapte auksjonen om 4G-lisenser i desember i fjor, i det som var karakterisert som tidenes viktigste norske lisensauksjon. Samtidig sikret et ukjent selskap tilknyttet ICE seg frekvensene.

ICE har store ambisjoner om å bygge seg opp til en betydelig aktør. Utfordringen er at selskapet har få kunder.

Avgjørelse innen 11. november

I juli kom nyheten om at Netcoms eier, TeliaSonera, kjøper Tele2s norske virksomhet for 4,6 milliarder kroner.

John Strand, analytiker i Strand Consult

- Vilkårene for å slå sammen mobiloperatører i Norge vil trolig bli strengere enn i andre land, sier den danske teleanalytikeren John Strand i Strand Consult.

Foto: Torben Klint

Innen få dager skal Konkurransetilsynet avgjøre om handelen skader konkurransen og forbrukerne, og blir stanset. Eller om den godkjennes på vilkår.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier til NRK at tilsynet jobber under fullt trykk med de konkurransemessige vurderingene av TeliaSoneras oppkjøp av Tele2, og at tilsynet innen 11. november må sende et varsel til partene i saken, dersom tilsynet vurderer å stoppe oppkjøpet.

– Dette er to store aktører i et viktig marked som vil slå seg sammen og det krever en grundig saksbehandling. Det at to av de største aktørene i et marked slår seg sammen, krever ekstra årvåkenhet fra Konkurransetilsynets side, sier Nese.

Han er enig i at det er en utfordring at man i det norske telemarkedet kan gå til en situasjon med kun to konkurrerende nett, og kan ikke på stående fot komme på andre land det er naturlig å sammenligne seg med som har så få mobilnett.

– Må trolig selge Network Norway eller One Call

Den danske teleanalytikeren John Strand i Strand Consult sier til NRK at det har vært lignende situasjoner i både Irland, Tyskland og Østerrike de siste årene.

Også i disse landene har det vært fusjoner mellom mobiloperatører, og myndighetene har der enten har krevd lempelige vilkår for videresalg til såkalt virtuelle operatører, eller krevd at mobiloperatørene som slo seg sammen måtte kvitte seg med noen av sine datterselskaper (subbrands).

Tore Aarønes, daglig leder i Norsk Telecom

- Telenor og Netcom er totalt dominerende i det norske mobilmarkedet og har i praksis nesten all bunnlinje, sier Tore Aarønes i Norsk Telecom.

Foto: Johan B. Sættem

Tidlig i oktober ble det kjent at selskapet ICE vil kjøpe deler av Tele2s infrastruktur. Det kan gjøre det enklere for Konkurransetilsynet å godkjenne oppkjøpet, mener Strand.

– Men i Norge går man i en situasjon der man har tre mobilnett til to. Det har man ikke sett i noen andre land i Europa. Grunnen til at jeg sier at man går fra tre operatører til to, er at jeg ikke anser ICE som en operasjonell konkurrent på nåværende tidspunkt, sier han.

Strand spår at Konkurransetilsynet vil lande på at TeliaSonera får kjøpe Tele2s norske virksomhet, men at vilkårene blir knallharde.

– Jeg tror det er stor sannsynlighet for at Tele2 blir tvunget til å selge unna enten kundene som er tilknyttet Network Norway eller One Call, sier Strand.

Også to andre kilder med innsikt i prosessen peker på at en løsning som kan være spiselig for Konkurransetilsynet er at Tele2 må kvitte seg med noen av sine datterselskaper for at handelen skal gå gjennom.

Finn Myrstad i Forbrukerrådet sier til NRK at det er grunn til å være bekymret over konkurransen i telemarkedet, og sier at Konkurransetilsynet i praksis kan komme til å stille krav om at en del av underselskapene overdras til den tredje aktøren, ICE.

–Det kan bidra til at de raskere kan komme på beina fordi de får en større kundemasse fra dag én. Dette er viktig for å kunne konkurrere mot de store, sier Myrstad.

– ICE rykker frem til start

Tore Aarønes sier til NRK at resultatet av myndighetenes lisensauksjon i fjor er at det nå kan se ut som at det går mot en duopolsituasjon i det norske mobilmarkedet.

– Men ICE har inngått avtale om å overta deler av Tele2s virksomhet. Betyr ikke det at de snart da vil være i gang som et tredje nett?

– Jo, operatøren ICE, som i en årrekke har vært aktiv i Norge på mobilt bredbånd, får nå tydeligvis kjøpe deler av Tele2s virksomhet. Men som en fullverdig mobiloperatør starter egentlig ICE på null, mens de to andre har full dekning. Sammenlignet med et monopolspill rykker ICE frem til start. De får kjøpe noe infrastruktur fra Tele2, men når de ser ut over spillebrettet har Netcom og Telenor bygget hus og hoteller over alt, sier Aarønes.

En tredje aktør får heller ikke drahjelp av såkalte asymmetriske termineringspriser, som tidligere favoriserte mindre aktører.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger