Normal

Refs for manglende rapportering

Arendal og Grimstad er blant seks norske kommuner som får refs av Klima- og forurensningsdirektoratet fordi de ikke har redegjort for luftkvaliteten i egen kommune.

Dårleg luftkvalitet

Biltrafikken er den største forurenseren i Arendal, men den foreløpige konklusjonen er at det ikke trengs tiltak for å bedre luftkvaliteten, ifølge rådmannen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

For to år siden ba direktoratet kommunene varsle om behov for tiltak mot luftforurensning, noe de ikke har gjort, sier seniorrådgiver Ingrid Myrtveit.

– Vi ønsker selvfølgelig at kommunen tar luftkvaliteten på alvor og at de gjør en jobb på dette. Luftforurensning har helseeffekter for befolkninga, så vi ønsker i alle fall at kommunene gjør en jobb for å vurdere om dette er en luftforurensning som de ønsker å gjøre noe med, sier Myrtveit.

Biltrafikken og industrien forurenser i byene. Flere norske kommuner har for eksempel innført piggdekkavgift for å begrense piggdekkbruken, som dermed vil gi befolkningen færre plager av svevestøv.

– Arbeidet er i gang

Harald Danielsen, rådmann i Arendal.

Rådmann Harald Danielsen i Arendal.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

I Arendal beklager rådmann Harald Danielsen at svaret fra kommunen ikke har blitt sendt, men han sier at arbeidet er påbegynt.

Konklusjonen er at biltrafikken er hovedforurenser, men trolig ikke så mye at det er nødvendig med noen tiltak.

– Uten at det er endelig konkludert, er vel vurderinga at det ikke er behov for særlige tiltak i Arendal, sier Danielsen.