Færre trusler mot NAV-ansatte

Satsing på opplæring og sikkerhet for ansatte har bidratt til å stanse økningen i volds- og trusselsituasjoner på NAV-kontor.

Nav Kristiansand

NAV i Kristiansand har sikkerhetsvakt på plass for å hindre farlige episoder. (Arkivfoto)

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Øivind Svensen

Øivind Svensen sier det til nå i år er meldt om færre farlige situasjoner enn på samme tid i fjor.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Gjennom dette året har vi arbeidet systematisk med forebygging mot trusler og vold – og det mener vi er viktigste årsak.

Det sier avdelingsdirektør Øivind Svensen i NAV i Aust-Agder.

Økning i resten av landet

Mens det på landsbasis er nesten 50 prosent økning i trussel og voldssituasjoner mot NAV-ansatte i første halvår, har Aust-Agder hatt en nedgang i antall anmeldelser.

Hittil i år er åtte personer anmeldt, mot 11 på samme tid i fjor.

NAV i Aust-Agder har satset på flere tiltak, sier Svensen.

– Eksempelvis har vi hatt opplæring i forebygging av konflikter, krisehåndtering og trent oss på situasjoner hvor det kan oppstå trusler og vold.

Ingen endring i Vest-Agder

Per Lund

Per Lund sier de har satt NAV-ansattes sikkerhet i fokus.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Også i Vest-Agder har NAV jobbet mye med ansattes sikkerhet. Det sier avdelingsdirektør Per Lund.

– Vi har høyt fokus på det både blant de ansatte og foretatt nødvendige bygningsmessige endringer på de stedene det har vært behov for det, sier Lund.

I Vest-Agder har NAV registrert totalt 20 farlige hendelser første halvår. Det er omtrent like mange som året før.