E18-utbygging kan løse steinaldergåte

Ingen har til nå visst hvordan det var i Aust-Agder i steinalderen. Men takket være utbygging av E18, kan gåten snart bli løst. Arkeologer håper nye funn kan sette Aust-Agder på kartet.

Arkeologer fra fra kulturhistorisk museum
leter etter spor fra Steinalderen. Dette er på høy tid, for Mens andre deler av landet er godt kartlagt for steinalderfunn, er Aust agder bortimot en hvit flekk på det arkeologiske kartet. 
Det er utbyggingen av E18 mellom Arendal og Tvedestrand som gjør utgravingen mulig.
Arkeologene skal bruke tre sesonger på å grave. 
Aust-egder som NRK har møtt, har forskjellige meninger om betydningen av å vite hvordan det var for 4000 år siden
Arkeologene lover å gi Aust-egdene mulighet til å se og lære av de historiske funnene

SE VIDEO: Arkeologer fra fra kulturhistorisk museum leter etter spor fra Steinalderen. Mens andre deler av landet er godt kartlagt for steinalderfunn, er Aust-Agder bortimot en hvit flekk på det arkeologiske kartet. Aust-egder som NRK har møtt, har forskjellige meninger om betydningen av å vite hvordan det var for 4000 år siden.

Det skal lages ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, men før byggestart skal arkeologene de neste tre årene undersøke flere steinalderbosettinger i området.

Til tross for at Aust-Agder fra starten av 1900-tallet ble regnet som et av de mest aktuelle for steinalderforskning, er det gjort få arkeologiske undersøkelser fra denne perioden i regionen – og arkeologens forventninger er store.

– Hva som helst kan dukke opp

Joachim Åkerstrøm er en av totalt 22 arkeologer som er med i et av Kulturhistorisk museum største utgravingsprosjekter noensinne.

– Dette er ikke bare den hvite flekken på kartet, det kan faktisk bli bindeleddet mellom vest og øst i Norge, sier han.

De neste årene håper vi virkelig at vi kan sette Aust-Agder på kartet ettersom det har blitt gjort veldig få undersøkelser her

Anja Mansrud, utgravingsleder

For en måned siden var Åkerstrøm med å avdekket det som kan være en 8000 år gammel grav fra steinalderen i Stokke i Vestfold.

Arkeologen, som er assisterende feltleder på utgravingene som nå er startet i Krøgenes i Arendal, utelukker ikke at de kan finne noe liknende i Aust-Agder.

– Ingen har noensinne funnet noe lignende i Norge og ingen trodde nok det kom til å komme. Hva som kan dukke opp her i Arendal, er vanskelig å si. Men med tanke på de grunnforholdene som er her, den tettheten med alle menneskene som har oppholdt seg her helt fra istidens slutt, kan hva som helst dukke opp, sier Åkerstrøm.

Pilspiss

Pilspissen er fra steinalderen og ble funnet i Skjeviga i Grimstad.

Foto: Miriam Grov / NRK

– Store forventninger

Birgitte Bjørkli, utgravingsleder på prosjektet, er svært spent.

– Vi har enorme forventninger.

Bjørkli sier de har gjort flere spennende og uvanlig mange funn allerede. Blant det som er funnet, er flere økser, pilspisser, kniver, skrapere, keramikk og uvanlig mange gjenstander av kvarts.

Aust-Agder har vært en hvit flekk på det norske steinalderkartet, men nå vil arkeologene prøve å finne ut hvordan de aller første «sørlendingene» levde, hva de levde av, hvor i terrenget de valgte å bosette seg og hvor tidlig de egentlig kom til regionen.

– Vi kan også finne sammenhengen med dette området og andre områder i Norge og Europa, sier utgravingslederen.

– Håper vi kan sette Aust-Agder på kartet

Arkeolog Erlend Kirkeng Jørgensen

Arkeolog Erlend Kirkeng Jørgensen.

Foto: Miriam Grov / NRK
Anja Mansrud

Anja Mansrud, utgravingsleder i Skjeviga i Grimstad.

Foto: Miriam Grov / NRK

Et område det blir helt naturlig å sammenlikne funnene i Arendal med, ligger bare et par mil lenger vest langs kysten.

Også i Grimstad er arkeologer fra Kulturhistorisk museum i gang med å undersøke steinalderboplasser i forbindelse med en boligutbygging. Der avdekket også forundersøkelsene noe arkeologene tror kan være en bosetting fra bronsealder.

Anja Mansrud er utgravingsleder på prosjektet i Skjeviga i Grimstad, og hun sier bosettinger fra bronsealderen er veldig spesielt.

– Man har veldig få av den type bosettinger, så det hadde vært veldig spennende om vi hadde klart å påvise det. Vi har dessverre ikke klart dette ennå, men til gjengjeld har vi veldig mange funn fra disse steinalderboplassene, sier Mansrud.

Hun gleder seg til å samarbeide med kollegene i Arendal.

– De neste årene håper vi virkelig at vi kan sette Aust-Agder på kartet ettersom det har blitt gjort veldig få undersøkelser her. Vi vet rett og slett ikke så mye om hvordan forholdene har vært her, og det skal vi nå virkelig ta fatt på og prøve å finne ut av.

Utgraving

Det pågår store utgravinger ved Skjeviga i Grimstad.

Foto: Miriam Grov / NRK