Hopp til innhold

- Eksepsjonelt funn

Et funn av en boplass fra steinalderen i Kristiansand vekker arkeologisk oppsikt.

Arkeologisk funn

Denne krukken er 5500 år gammel. At den er i så god behold, mener ekspertene er eksepsjonelt.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Like ved Hamresanden campingplass i Kristiansand er det gjort et funn som får arkeologene tl å sperre opp øynene.

5500 år gammelt

Funnet det dreier seg om er en 5500 år gammel boplass, som i sin tid trolig har blitt begravet av en brå sandstorm.

Steinalderboplassen ble funnet to meter under bakken, i forbindelse med at seniorboliger skal bygges i området. Hittil er det avdekket omlag 300 kvadratmeter av boplassen.

Det er spesielt en bemerkelsesverdig godt bevart krukke som får arkeologene til å gni seg i hendene. Krukken er det best bevarte funnet av sitt slag gjort i Norge.

Arkeologisk funn

Ved Hamresanden Camping i Kristiansand er det funnet flere godt bevarte krukker og jaktredskaper som man mener stammer fra 5500 år tilbake i tid.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

"Mini-Pompeii"

Funnet er gjort 70–80 meter fra dagens sjøkant, og ligger i dag cirka 11 meter over havet. For 5500 år siden lå boplassen imidlertid ved vannflaten, før den trolig ble begravet av en sandstorm.

Her har boplassen ligget «hermetisert» i omlag 5500 år, og det er trolig grunnen til at funnene er så godt bevarte.

Dermed har Sørlandet fått sitt eget "Mini-pompeii". "Pompeii" er navnet som brukes om en oldtidsby i Italia, som ble gjenoppdaget i 1748.

- Eksepsjonelt funn

Forhistorisk arkeolog, Per Mandrup, mener funnet er sensasjonelt.

- Det vi står og graver i her er en forseglet plass fra eldre bondesteinalder. Det er meget sjeldent i Norge, og bevaringsgraden her er eksepsjonelt god, sier Mandrup til NRK.

"Bondesteinalder" er en annen betegnelse på nyere steinalder, som regnes fra 4000–1800 f.Kr.

- Det man finner her er keramikk - usedvanlig godt bevart keramikk med meget fin ornamentikk, sier arkeologen.

Arkeologisk funn

Funnene er gjort to meter under bakken

Foto: Kai Stokkeland / NRK

- Drev jakt

- Man har funnet så gamle ting før, men det som er det sensasjonelle her er bevaringsgraden av det. Det er i usedvanlig god stand, og det er heller ikke alminnelig å finne denne typen keramikk i Sør-Norge. Den er mer alminnelig i Oslo-området, rundt Vestfold og Østfold, sier Mandrup.

Hva forteller disse funnene om livet her for over 5000 år siden?

- Det man kan si, det er at det har vært bedrevet jakt her, for vi har også funnet flintredskaper, kvartsredskaper og pilspisser, opplyser den danske arkeologen.

Funnene blir nå fraktet til Oslo for å dateres.

Mandrup håper funnene kan gi et innblikk i hvordan steinalderfolkene levde. Han håper også å få svar på årsaken til at boplassen har blitt så godt bevart.

- Vi skal i hvertfall grave videre inntil den første november, sier en spent Mandrup.