Øst-Europeere får sjokk når de ser god matsopp råtne i norske skogen. Rune Somby i Statens naturoppsyn (SNO) tror flere vil begynne å plukke sopp hvis de lærer å kjenne igjen spiselige sopparter.

Slik plukker du sikker matsopp i skogen

Lokal og kortreist mat har blitt veldig populært, men få tør å plukke sopp. To finnmarkinger ønsker å endre det.