Sjubarnsmoren:  – Jeg har aldri drept noen 

Sjubarnsmoren fra Kristiansand ble dømt til lovens strengeste straff for to drap. Hun hevder sin uskyld, og i dag starter prosedyrene i ankesaken.

sjubarnsmor

Den 43 år gamle sjubarnsmoren nekter for å ha drept sin far og sin ekssamboer.

Foto: Christina Cantero / NRK

Ankesaken startet i dag med at kvinnen fikk en rekke spørsmål fra aktoratet, sakkyndige rettspsykiatere og meddommere.

Flere av spørsmålene gikk ut på vitneforklaringer om temperamentet hennes, og at enkelte har vært redd for henne.

– Jeg har skrevet mye og sagt mye stygt.

Men jeg har aldri drept noen, sa kvinnen høylytt før hun ba om en pause.

Kristiansand tingrett dømte 43-åringen til 21 års forvaring for å ha dopet ned og druknet faren sin, Øyvind Terje Olsen i 2002. Hun er også dømt for å ha dopet ned og kvalt faren til to av hennes barn, Øystein Hagel Pedersen i 2014.

Hun nekter for å ha noe å gjøre med dødsfallene, og nektet også straffskyld i Agder lagmannsrett. De sakkyndige mener kvinnen har sterke psykopatiske trekk, og at hun er strafferettslig tilregnelig.

Fem lekdommere og to fagdommere skal avgjøre om 43-åringen er skyldig.

Nattbordet på avdødes hotellrom

Sjubarnsmoren var den siste som var sammen med Øystein Hagel Pedersen på hotellrommet kvelden i forveien.

Foto: Politiet

Forklarte seg for første gang

Sjubarnsmoren ville ikke forklare seg for politiet, og heller ikke i tingretten. Da hun ble dømt, mente hun det var fordi hun ikke hadde fortalt sin versjon.

I ankesaken skiftet hun mening, og sto tre dager i vitneboksen. Der hevdet hun at mye hun hadde sagt var «fjas og tull», og at hun hadde løyet til politiet i avhør.

Påtalemyndigheten fikk fullt gjennomslag for sine påstander da saken gikk i Kristiansand tingrett. De mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Et overvåkningskamera fanget opp 43-åringen idet hun forsøkte å ta ut penger med ekssamboerens kort like etter at hun forlot hotellet.

Sendte trusselbrev til seg selv

I ankesaken sa kvinnen at hun hadde sendt trusselbrev til seg selv. Hun hevdet også at at hun var fornøyd med farsarven, som aktoratet mener var drapsmotivet.

Kristiansandskvinnen er også dømt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger i månedene før den tidligere samboeren døde.

Øyvind Terje Olsen

Øyvind Terje Olsen ble 52 år gammel. Han ble funnet død i sitt eget badekar. Hans egen datter var den siste som var sammen med han kvelden i forveien.

Foto: Privat

Politiet mener hun testet ut doser på ekskjæresten og brukte han som «prøvekanin».

Kvinnen ble dømt til forvaring fordi tingretten mener det er stor fare for at hun vil begå nye kriminelle handlinger.

43-åringen har sittet varetektsfengslet siden hun ble pågrepet i september 2017.

Minst fem av de sju dommerne må stemme for at 43-åringen er skyldig dersom hun skal bli dømt. Minst én av disse må være lagdommer.

sjubarnsmor tiltalt - barnefar

Tingretten mente det var stor fare for at kvinnen ville begå nye kriminelle handlinger. Far til hennes yngste barn er redd for livet sitt dersom hun slipper ut.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK