Sabotasje på toglinja: – Kunne fått et tragisk utfall

Noen plasserte betongblokker og store steiner på sporskinnene på Sørlandsbanen. – Utfallet kunne blitt tragisk, sier Jernbaneverket som har politianmeldt saken.

17. mai-helgen fikk Jernbaneverket melding om at uvedkommende hadde gjort hærverk ved Mosby planovergang, like utenfor Kristiansand.

Harald Roland

Banesjef Harald Roland sier konsekvensene kunne blitt tragiske.

Foto: Henning Lode

– Jernbaneverket ser meget alvorlig på slike hendelser, da det under uheldige omstendigheter kunne fått tragisk utfall, skriver banesjef Harald Roland i et dokument NRK har fått tilgang til.

Saken er politianmeldt. Det er skrevet en fyldig rapport med bilder lagt ved som dokumentasjon.

– Saken anmeldes til etterforsking, og vi ber om tilbakemelding etter at etterforskingen er avsluttet, heter det i anmeldelsen.

Jernbaneverkets kostnader i forbindelse med sabotasjen er store. Materiellkostnader er beregnet til 120 000 kroner, i tillegg kommer personalkostnader. Jernbaneverket varsler krav om erstatning mot dem som står bak.

Store skader

Tilstandskontrollør i Jernbaneverket, Michael Jørgensborg, ble oppringt da en lokfører hadde kjørt over flere gjenstander på togskinnene.

Hærverk togskinne

Jernbaneverket er opprørt over at noen har lagt ut betongblokker og steiner på togskinnene.

Foto: Jernbaneverket

– Da vi fikk melding var det allerede et tog som hadde kjørt over noen ting. Rebellene har sikkert lagt ut noe, og senere stått og kost seg da toget kjørte over, sier Jørgensborg.

På skinnegangen lå store betongblokker, steiner og skinneklemmer av stål. I tillegg var et innkoblingsfelt knust, slik at bommene ble liggende nede, sier Jørgensborg.

Steinene som var plassert ut, var ifølge kontrolløren ikke store nok til at et tog kunne ha sporet av. Det er imidlertid noe som er vanskelig for andre enn fagfolk å vurdere.

– Det kunne uansett ha gitt store skader på lokomotivet, og steinsprang fra noe slikt ville ha vært farlig for folk, forklarer han.

Brant inne i skogen

Men det stoppet ikke der.

– Da vi skulle dra for å hente reserveutstyr kjente vi en røyklukt, og oppdaget at det brant inne i skogen, forteller han.

Hærverk tog

Hærverket har en kostnad på 120 000 kroner for Jernbaneverket.

Foto: Jernbaneverket

De fikk slukket brannen, og det ble ringt til politiet. Jørgensborg mener det er ungdommer som står bak alt sammen.

– Det virker som unge mennesker som ikke tenker over konsekvensene av handlingene sine. Det er dumskap, og en stor skade for litt 16. mai-moro, sier han.