NRK Meny
Normal

Få søker Dømmesmoen

Det blir ingen lærerutdanning i Grimstad til høsten. For andre år på rad er det for få søkere til studieplassene på Dømmesmoen.

Ibsens urtehave Dømmesmoen
Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

Studioedirektør Bjørn Monstad ved Høgskolen i Agder sier at ungdom fra Grimstad ikke lenger er interessert i utdanningstilbudet.

Høgskolen i Agder tilbyr 35 studieplasser på allmennlærerutdanninga på Dømmesmoen. Bare seks er så langt kvalifisert, etter at karakterkravet ble skjerpet for et par år siden.

Derfor foreslår høgskoledirektøren at styret trekker tilbudet til høsten.

Ikke avvikling

Heller ikke dette året har det vært førsteårsstudenter ved allmenutdanninga, men Monstad sier det foreløpig ikke er aktuelt å avvikle studiet helt.

Avgjør i september

I september avgjør styret hvordan hele den framtidige organiseringa av høgskoletilbudet blir. Brautaset-utvalget har foreslått å legge all lærerutdanning til Kristiansand, og dermed kan andre tilbud ved Dømmesmoen bli berørt allerede neste høst