NRK Meny
Normal

- Pengene er skjevt fordelt

Freddy de Ruiter vil jobbe for at nytt universitet på Sørlandet får mer penger fra Staten.

 

Freddy de Ruiter
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ap-representanten fra Aust-Agder sitter i Stortingets Utdanningskomite, og mener pengene fordeles skjevt mellom universitetene.

- Jeg personlig kunne ønske en annen fordelingsnøkkel. De midlene som fordeles i dag er historisk betinget - så det er skjevheter mellom høgskolene og universitetene og de i mellom, sier de Ruiter.

Ledelsen ved Høgskolen i Agder mener skolen må få mer penger til drift når skolen nå blir Agder Universitet.

Stavanger sliter også

de Ruiter viser også til Universitet i Stavanger (UiS) som åpnet for et år siden og som mener de får for lite penger fra Staten. Han er kritisk til at de nye universitetene som etableres får mindre overføringer enn de eldre universitetene.

Tas opp i Stortinget

Finansieringen av høgskoler og univerisiteter skal nå opp til politisk behandling. de Ruiter vil jobbe for en jevnere pengefordeling som vil gi bedre økonomi både til nytt universitet på Sørlandet og Universitet i Stavanger.

- Det er ikke så lett å ta fra noen for å gi til andre. Men jeg tar med meg alle gode argumenter for hvorfor de nye universitetene skal få en større andel av midlene.