Ber om forvaring for drapsforsøk

Aktor mener 18-åringen som er tiltalt for drapsforsøk på en jevngammel medelev på en internatskole i Bygland i Aust-Agder bør dømmes til 4,5 års forvaring.

Knivstikking KVS Bygland

Åstedet ble sperret av politiet etter knivstikkingen i desember 2016.

Foto: Sigbjørn Kristiansen/NRK

Tiltalte var 17 år og 8 måneder gammel da drapsforsøket skjedde.

– Dette er et brutalt drapsforsøk med kniv mot hode, hals og overkropp, sa aktor Beate Rullestad-Jansen i sin avslutningsprosedyre.

18-åringen er tiltalt for drapsforsøk på sin ekskjæreste og medelev på rommet hennes på internatskolen i desember 2016.

Sveinung Søndervik Johnsen og Beate Rullestad-Jansen

Bistandsadvokat Sveinung Søndervik Johnsen og aktor Beate Rullestad-Jansen.

Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

I starten av rettssaken varslet aktor at hun vurderte å foreslå forvaringsdom. Etter at de rettssakkyndige konstaterte at det er høy risiko for voldsgjentakelse, ba hun om 4,5 års forvaring med en minstetid på tre år.

– Sinnemestringsproblemer

Aktor viste blant annet til dobbeltdrapssaken i Kristiansand, som også endte med forvaringsdom, selv om den dommen ikke er rettskraftig.

– I vår sak ser vi sinnemestringsproblematikk hos tiltalte. Vitner har forklart at det skal lite til før han eksploderer og de har fortalt om brå humørsvingninger, sa Rullestad-Jansen.

Hun pekte også på at tiltalte i dobbeltdrapssaken i Kristiansand skal ha lav risiko for voldsgjentakelse, mens rettssakkyndige i denne saken mener det er høy risiko for gjentakelse.

– Tiltalte har en organisk personlighetsforstyrrelse som krever årevis med behandling før man kan si noe om endring, sa aktor.

– Bør gjøres ny farlighetsvurdering

Hun mente tidsbestemt straff er ikke tilstrekkelig og at det bør gjøres ny farlighetsvurdering før tiltalte slipper fri.

– Dette var ingen impulshandling. Tiltalte hadde flere ganger gitt uttrykk for at han ville drepe fornærmede, sa Rullestad-Jansen.

Krimteknikere på plass bygland

Krimteknikere jobber på åstedet for knivstikkingen i desember 2016.

Foto: Sigbjørn Kristiansen

– Jeg tenkte at jeg skulle dø. Jeg tror dette var planlagt, fortalte den nå 18 år gamle kvinnen i retten. Tiltalte forklarte i retten at planen var å ta sitt eget liv.

– Men forklaringen til tiltalte er ulogisk, lite troverdig og oppkonstruert, mente aktor Rullestad-Jansen, og pekte på at tiltalte selv ikke ble skadet under knivstikkingen.

– Det var bare kaos der inne, sa tiltalte om internatrommet til offeret der drapsforsøket skjedde.

Truet ekskjæresten på livet

I retten forklarte tiltalte at han mener han stakk offeret seks ganger. Rettsmedisinerne konstaterte sju til åtte knivstikk og noen kuttskader.

Tiltalen omfatter også drapstrusler mot samme medelev to måneder før drapsforsøket.

Aktor mente tiltalte i sin forklaring i retten bagatelliserte denne hendelsen, fordi han sa at han ikke mente noe med truslene. Jenta forklarte at han ved denne anledningen hadde det hun kalte «drepeblikk».

Krimteknikere fant sju knivstikk i døra.

Har slitt etter drapsforsøket

Knivofferet har i ettertid slitt med blant annet søvnproblemer, mareritt og tillit til folk. Hennes bistandsadvokat Sveinung Søndervik Johnsen kalte hendelsen et kaldt, kalkulert og beregnende forsøk på å ta livet hennes.

Han krever 250.000 kroner i oppreisning for sin klient.

I retten har det kommet frem opplysninger om at tiltalte ble mobbet i oppveksten og at han har hatt selvmordstanker og selvmordsforsøk.

Sveinung Søndervik Johnsen

Bistandsadvokat Sveinung Søndervik Johnsen.

Foto: Sander Heggheim / NRK

Tiltalte har siden barndommen hatt en mannsstemme i hodet som påvirket ham. Han hevder denne mannsstemmen også påvirket ham under drapsforsøket.

– Forverret helsetilstand

De rettssakkyndige har konkludert med at tiltalte ikke var psykotisk og utilregnelig i juridisk eller medisinsk forstand.

Forsvarer Knut Henning Larsen mente hans klients psykiske helse ble forverret høstens 2016 uten at internatskolen grep inn.

Knut Henning Larsen

Forsvarer Knut Henning Larsen.

Foto: Sander Heggheim / NRK

– Og min klient er blitt utsatt for årevis med mobbing. Det har spilt inn på helsetilstanden, mente Larsen. Og fortsatte med henvisning til de to tiltalepunktene om drapsforsøk og drapstrusler:

– Det som skjedde, var varslet av en ung gutt som trengte hjelp og som ønsket hjelp, sa forsvareren.

Ber om frifinnelse

Han brukte tid på å gå gjennom den eneste rettskraftige forvaringsdommen i Norge mot en person under 18 år, det såkalte Vollen-drapet.

Forsvareren mente at hans klient bør idømmes å betale oppreisningserstatning på 100.000 kroner dersom retten kommer til at han var tilregnelig.

Han ba om at klienten frifinnes fordi han var utilregnelig og subsidiært dømmes for grov kroppsskade og fengsel i to år.

Før rettssaken ble avsluttet ga knivofferet uttrykk for at tiltalte ikke kan ha ment å drepe seg selv, slik han hevder. Hun viste til måten han holdt kniven foran halsen hennes under drapsforsøket han er tiltalt for.

Dom i saken ventes mandag 11. september.