Ber boligeiere sjekke veiplaner

Leder i Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder Espen Solum ber boligeiere sjekke fremtidige veiplaner der de bor. Vegvesenets prognoser viser at 22 % av boligene langs fylkesveinettet om fem år, kan ha innendørs støy som bryter byggeforskriftene.

Espen Solum
Foto: Håkon Eliassen / NRK