Bedre pasientinformasjon

Den syke egden skal få vite mer når han møter sykehuset. Sørlandet sykehus vil møte publikum på en bedre måte og endrer informasjonen til pasientene.

Informasjonstavle Sørlandet Sykehus
Foto: Lars Helge Rasch / NRK

I løpet av vinteren og våren kommer pasienter ved Sørlandet Sykehus til å møte sykehuset på en annen måte enn tidligere.

Flere prosjektgrupper har i lengre tid arbeidet med strategi og materiell med tanke på å endre pasientinformasjonen.

Prosjektleder Berit Nordland sier at dette var nødvendig etter at sykehusene på Agder ble slått sammen.

Et sykehus

- Vi ønsker et likt uttrykk på informasjonen vår til publikum. Da sykehusene ble slått sammen til Sørlandet Sykehus så vi fort a det var ulik tilnærming fra de forskjellige sykehusene til pasientene. Vi mener det er viktig at agderpasienten skal oppleve Sørlandet Sykehus som et felles sykehus uansett om det er Flekkefjord, Arendal eller Kristiansand, sier Nordland¨

Det er utformet brosjyrer tilpasset hver enkelt avdeling, det grafiske uttrykket er likt og illustrerer hele tiden slagordet for Sørlandet Sykehus; trygghet når du trenger det mest. Men en ting er den fysiske utformingen av pasientinformasjonen. Noe annet er personalet som tross alt er pasientens viktigste informasjonskilde.

Personalet kurses

Ved hver enhet er det en informasjonsansvarlig og disse er samlet i et pasientinformasjonsnettverk. Disse får trening i hvordan informasjonen skal utformes og hva slags tilnærming som skal til overfor pasienten.

- Det å uttrykke seg på en forståelig måte er viktig. Det å ha tid er minst like viktig, så hele rammen rundt det å gi informasjon er noe vi skal bli mer bevisste på, sier Nordland.

- Vi har for eksempel hatt kurs i etterlattesamtaler. I slike situasjoner er det nødvendig at informasjonen gis på en forståelig og respektfull måte. Her kurser vi også personalet til å ha samtaler med etterlatte.

Blir aldri ferdig

Målet er at informasjonen skal tilpasses den enkelte pasientens behov både før og under sykehusoppholdet.

- Hvis det er en planlagt innleggelse får pasienten i forkant relevant informasjon knyttet til innleggelsen. I løpet av første halvår kommer det også informasjonstavler i alle avdelinger med informasjon og etterhvert også evalueringsskjema sli at vi hele tiden kan bli bedre. Målet er hele tiden at alt til en hver tid skal bli bedre, men ferdige blir vi aldri, sier Berit Nordland.

Berit Nordland, Sørlandet Sykehus
Foto: Lars Helge Rasch / NRK