Avdekket «spøkelsesfiske» under storkontroll

Flere redskaper var trolig gjenglemt og stod på bunnen og fisket uten tilsyn da kontrollmyndighetene gjennomførte hummeraksjon tirsdag.

Spøkelsesfiske Arendal

Flere av redskapene var trolig gjenglemte redskap som stod og fisket uten tilsyn. Noe redskap var så nedgrodd at det var vanskelig å se inn i teina.

Foto: Agder politidistrikt/Torvild Selås

Aksjonen endte med 39 straffesaker hvor fiskere kan vente seg bøter.

Flere tilfeller av såkalt spøkelsesfiske ble oppdaget under den storstilte hummeraksjonen på Sørlandet tirsdag. Spøkelsesfiske handler om fiskeredskaper som er forlatt på havbunnen og som fisker uten kontroll.

– Flere av redskapene var trolig gjenglemte redskap som stod og fisket uten tilsyn. Blant annet var det ei teine med levende hummer i Arendal som hadde stått lenge i sjøen, forteller miljøkoordinator Torvild Selås i Agder politidistrikt.

Hummeraksjon SØrlandet

Hovedfokus for aksjonen var ulovlig hummerfiske. Blant annet var det ei teine med levende hummer i Arendal som hadde stått lenge i sjøen.

Foto: Agder politidistrikt/Torvild Selås

Spøkelsesfiske

Kontrollen 5. juli ble gjennomført i regi av Agder politidistrikt sammen med Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten. Totalt 16 kontrollører deltok under aksjonen som ble gjennomført i Risør, Tvedestrand, Arendal, Kristiansand, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord.

Hovedfokus var ulovlig hummerfiske blant fritidsfiskere da det erfaringsmessig er mye redskap ute på denne tiden av året, sier miljøkoordinatoren.

– Noen redskaper var så nedgrodd at det var vanskelig å se inn i teina. Dette er eksempel på spøkelsesfiske som ikke er ønsket, sier Selås.

HUmmeraksjon

Totalt 16 deltagere fra de ulike etater deltok.

Foto: SNO

Les også:

Følger ikke regler

Han sier det erfaringsmessig er mange som ikke følger eller kjenner til de viktigste fangstreglene.

  • Man skal merke med navn og adresse på faststående redskap.
  • Krabbeteiner skal settes på minimum 25 meters dyp fra Svenskegrensa til Varnes Fyr, Lista.
  • Det skal brukes fluktåpninger på minst 80 millimeter i krabbeteiner.
  • Det er forbudt med ruser fra 1.5 til 30.9.

Politiet vil kontakte personer de kjenner identiteten til som ikke har passet tilstrekkelig på redskapen eller ikke satt redskapen dypt nok.

– Ressursene til fiskerikontroll er begrensa. Alle etater som jobber med fiskerikontroll oppfordrer folk til å melde fra om kritikkverdige forhold innen fagfeltet så de offentlige midlene blir brukt på rett tid og sted, oppfordrer Selås.