Mandal og Farsundskysten er verstingene i stor fiskerikontroll på Sørlandet

Politiet har de siste dagene hatt en stor fiskerikontroll langs Sørlandskysten. Etter kontrollen viser det seg at folk i Aust-Agder er langt bedre til å holde seg på lovens riktige side enn folk i Vest-Agder.

Silje Marie Ødven

Politibetjent Silje Marie Ødven ved Farsund lensmannskontor var med på fiskerikontrollen.

Foto: Olaf Landsverk/Statens Naturoppsyn

– Vi har kontrollert faststående fiskeutstyr, mest tegner men også noe garnutstyr, sier Torvild Selås miljøkoordinator i Agder politidistrikt.

Torvild Selås

Miljøkoordinator i Agder politidistrikt Torvild Selås håper på lavere antall lovbrudd ved neste kontroll.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

Etter de siste dagers kontroll er det opprettet 77 straffesaker langs hele agderkysten.

– Det er mer enn hva vi vanligvis pleier å ha, sier Selås.

Verstingene

– Det var Mandal- og Farsundskysten som var klart verst, de stakk seg ut fra resten av stedene vi kontrollerte, sier Selås.

Han sier det ikke er første gang.

– Dette er vel noe man kan kalle en liten trend vi har sett. Flere år har folk i Mandal- og Farsundsområde vært dårlige til å holde seg på riktig side av loven, sier politikoordinator Selås.

Han legger til at ingen av etatene som var med ble overrasket over at disse traktene ga utslag på listene.

Mange etater

– Dette er en kontroll vi har hatt sammen med Fiskeridirektoratet, Skjærgårdstjenesten, Statens naturoppsyn og Agder politidistrikt. Vi har brukt alle kreftene til de forskjellige etatene, sier Selås.

Selv om det blir opprettet straffesak på alle forhold som oppdages er det ikke alle som vil forfølges videre av politiet.

– I mange tilfeller er det slik at vi aldri finner ut hvem som eier utstyret, da blir det henlagt.

Om gjerningsmannen derimot blir tatt kan han vente seg et forelegg. De minste bøtene ligger på 4000 kroner og blir dyrere ettersom hvor alvorlig saken er.

Rakk ikke alt

– Vi rakk dessverre ikke Kristiansand og Lillesand i denne omgangen, men det skal vi klare å komme over senere i sommer eller i høst, sier Selås.

Han understreker at de håper på en bedre statistikk neste år.

– Det var mange kritikkverdige forhold på årets tur, og vi skulle gjerne sett litt færre lovbrudd ved neste kontroll.

Vannscooter

Ettersom regjeringen har tillatt vannscooter langs norskekysten ble også en del av disse bøtelagt i år.

– En del vannscootere ble ilagt bøter. Jeg vet ikke detaljene men det gikk på uaktsom kjøring, sier Selås.

Han forklarer at folk enkelt kunne unngått og fått beslaglagt tegnene sine.

– Det er enkle ting som går igjen hvert eneste år, navn og adresse på tegner mangler eller så er de satt ut på steder det er grunnere enn 25 meter, sier politikoordinatoren.

Siste nytt fra NRK Sørlandet