– Vi kan være stolte av sykehjemmene på Sørlandet

Pasientombudet i Agder, Gunhild Solberg er helt enig med helseminister Bent Høie som sier at det er lov å lage gode ordninger for folk, uten at det er lovfestet.

Charles og Gunvor Hovd Nilsen

Torsdag ble det klart at ekteparet gjennom 67 år, Charles (94) og Gunvor Hovd Nilsen (95) skal få bo sammen igjen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

– Jeg ble stolt av Sørlandet da jeg så at Arendal kommune hadde snudd i saken om ekteparet i Arendal som likevel får bo sammen på sykehjemmet, sier pasientombud i Agder, Gunhild Solberg.

Pasient- og brukerombud Gunhild Solberg

– Jeg ble så stolt av Sørlandet da jeg så at Arendal kommune hadde snudd i saken, sier pasientombud i Agder, Gunhild Solberg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hun mener at selv om det ikke er lovfestet en sambo-garanti for eldre ektepar der minst én har omsorgsbehov, bør det være en selvfølge.

– Det er lov for ektepar å fremme et ønske om å få bo sammen på sykehjem og det er lov å legge til rette for det, selv om man ikke har rett til det, mener Solberg.

Vil lage nasjonale forskrifter

Helseminister Bent Høie presiserer i dag til NRK at regjeringen har innført en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg.

Bent Høie fra åpningen av tjenestesenteret i Norsk Helsenett i Trondheim

Helseministeren åpner på sikt for å lage nasjonale forskrifter om sambo-garanti.

Foto: Norsk Helsenett

– I den forbindelse er alle kommuner pålagt å lage en lokal forskrift som definerer hvem som har denne retten - innen juli 2017. I den forbindelse kan de gjøre det samme som Arendal, Oslo og sikkert andre kommuner har gjort, sier Høie.

– Neste steg er at vi skal lage nasjonale forskrifter om dette. Det vil skje først om noen år etter at vi har høstet erfaringer med de lokale forskriftene og forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen. Da er det selvsagt naturlig og også vurdere spørsmålet om nasjonal sambo-garanti, sier han.

Inntil videre er oppfordringen hans:

– Det er ikke forbudt å bruke sunn fornuft, og det burde i utgangspunktet ikke vært behov for å lovregulere sunn fornuft. Det er lov å bruke hodet, presiserer helseministeren.

Vært på de fleste sykehjem

Solberg forteller at pasientombudet har gjort et grundig feltarbeid i både Aust- og Vest-Agder.

– Vi har reist rundt til nesten alle sykehjem rundt i Agder, og har hatt møter med både beboere, pårørende og ansatte og jeg mener at vi kan være stolte av veldig mange sykehjem i Agder.

Solberg påpeker samtidig at ikke alle sykehjemmene er sånn.

– Vi har eksempler på at voksne, eldre mennesker blir tilbud plasser på hvert sitt sykehjem i en kommune. Her har begrunnelsen vært at pasientene er på ulikt nivå på hva de trenger hjelp til, forteller Solberg.

Her tenker hun at det er lov å bruke både hjertet og hodet.

– Når vi møter på slike situasjoner utfordrer vi kommunene på dette og som regel har det heldigvis ordnet seg, men noen ganger går det ikke og det er veldig trist på slutten av et langt liv, sier Solberg.

Store forskjeller

Da pasientombudet gjennomførte sine undersøkelser viste det seg at det var ganske store forskjeller på små og store kommuner.

– Vi opplevde at folk var mer fornøyd i de små kommunene enn i de store, avslutter Solberg.

Bent Høie blir intervjuet av Jon Gelius i Dagsrevyen

Bent Høie blir intervjuet av programleder Jon Gelius i Dagsrevyen om situasjonen til Charles og Gunvor Hovd Nilsen.

Foto: NRK