Høie ønsker samboergaranti i alle norske kommuner

Alle norske kommuner bør tilby samboergaranti for eldre ektepar der minst én har omsorgsbehov, mener helseminister Bent Høie (H).

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) vil at alle norske kommuner skal utstede en samboergaranti for ektefolk eller samboere som ønsker å bo sammen i omsorgsbolig.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Torsdag ble det kjent at politikerne i Arendal formannskap vil innføre en garanti for at ektepar og samboere i kommunen som ønsker det, skal kunne bo sammen.

Bør gjelde alle

Nå mener helseministeren at alle norske kommuner bør innføre denne type garanti.

Charles og Gunvor Hovd Nilsen

Torsdag ble det klart at ekteparet gjennom 67 år, Charles (94) og Gunvor Hovd Nilsen (95) skal få bo sammen igjen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Regjeringen har jo vedtatt en lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg, og i den sammenheng skal kommunene lage egne forskrifter som beskriver hvem dette gjelder, sier Høie til NRK.

Han mener nå at kommunene i den forbindelse bør diskutere om eldre som har et ønske om å bo sammen, skal få en garanti lik den Arendal nå utsteder.

– Neste steg vil være å lage nasjonale kriterier for dette, basert på erfaringene fra Arendal kommune, sier helseministeren.

Nektet samliv

I flere måneder har ekteparet Gunvor (95) og Charles Hovd Nilsen (94) blitt nektet samliv i omsorgsbolig av kommunen. Agderposten har skrevet en rekke artikler om emnet, og det hele toppet seg onsdag kveld, da helseminister Bent Høie (H) direkte i NRK Dagsrevyen oppfordret kommunene til å bruke sunn fornuft i denne type saker.

Charles

Charles Hovd Nilsen og kona Gunvor har bodd separat etter at hun ble pleietrengende.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Torsdag vedtok dermed formannskapet i Arendal å innføre en samboergaranti lik den Oslo kommune har innført tidligere.

Det feiret 94-årige Charles med kake og jubel.

– Jeg tror de aller fleste forstår at eldre som har bodd sammen hele livet, og som har et sterkt ønske om også å bo sammen når den ene har behov for mer omfattende pleie og omsorg, bør få muligheten til det, sier Bent Høie.

– Helt avgjørende for noen

Han mener at ikke alle vil velge denne samlivsformen på slutten av livet, men at det for noen er helt avgjørende.

– Min grunnholdning er at i utgangspunktet så burde det være unødvendig å regulere dette, fordi jeg mener det ikke bør være behov for å lovregulere sunn fornuft i Norge, mener helseministeren.

Helge Jagmann

Samboergarantien i Oslo har ikke ført til stor pågang av ønsker, sier etatsdirektør for sykehjemsetaten i Oslo kommune, Helge Jagmann.

Foto: Tormod Strand / NRK

I Oslo har det vært samboergaranti siden 2011. Det har ikke ført til en problematisk stor pågang av ektepar som ønsker å benytte seg av ordningen, ifølge direktør i sykehjemsetaten, Helge Jagmann.

Garanti gir ingen stor pågang

Årlig har kun 3–4 ektepar ønsket å bo sammen i sykehjem.

– Det sier vel litt om det egentlige behovet, sier Jagmann.

– Vi har jo 3850 heltids sykehjemsplasser i Oslo, så dette er en forsvinnende liten andel, sier han. Han mener ordningen har blitt godt mottatt av dem som ønsker tilbudet.

– Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at folk har fått tilbrakt de siste årene sammen, sier etatsdirektøren.

Bent Høie blir intervjuet av Jon Gelius i Dagsrevyen

Bent Høie blir intervjuet av programleder Jon Gelius i Dagsrevyen om situasjonen til Charles og Gunvor Hovd Nilsen.

Foto: NRK