NRK Meny
Normal

– Operasjonsforbud i Flekkefjord har gitt pasienter et bedre tilbud

Nedleggelsen av gastrokirurgien ved sykehuset i Flekkefjord og overføring av pasienter til Kristiansand har gitt befolkningen på Agder et bedre tilbud. Det hevder klinikksjef Geir Bøhler.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Sørlandet sykehus i Flekkefjord behandler ikke lenger gastro-pasienter.

Foto: Lars Eie / NRK

Innbyggerne har fått et bedre tilbud etter at ledelsen ved Sørlandet sykehus i mars bestemte at alle mage- og tarmoperasjoner skulle flyttes fra sykehuset i Flekkefjord til sykehuset i Kristiansand.

Det hevder klinikksjef ved Sørlandet sykehus Geir Bøhler i et ferskt brev til fylkeslegen i Vest-Agder.

«Vi har ikke avvik eller pasientklager knyttet til endringen og belastningen på avdelingen i Kristiansand har ikke økt vesentlig», heter det i brevet som NRK har fått tilgang til.

– Et bedre tilbud

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler ved Sørlandet sykehus.

Foto: Leif Dalen / NRK

Bøhler sier at det nå kommer en del flere pasienter til gastroavdelingen i Kristiansand som følge av nedleggelsen i Flekkefjord, men ikke i en slik grad at det utgjør noe stort problem i håndteringen av pasientene.

– Vi har ikke opplevd kritikkverdige forhold knyttet til transport eller reisetid. Intensiv har heller ikke erfart noen endring, sier han.

– Hvorfor mener du at pasientene har fått et bedre tilbud etter nedleggelse av avdelingen i Flekkefjord?

– Det er fordi at alle pasienter nå blir operert av gastrokirurger. Vi kan nå tilby den samme gode kvaliteten vi har i Kristiansand til folk i vestfylket. Vi hadde en del uheldige hendelser ved sykehuset i Flekkefjord, og nå sikrer vi at pasientene blir operert av dem som driver med dette til daglig og behersker faget best, sier han.

– Hva sier du til de som mener at dette har svekket sykehuset i Flekkefjord?

– Det synes jeg ikke er noe argument. Her må pasientsikkerhet gå fremfor alt annet. Vi avdekket at tilbudet i Flekkefjord ikke var av en kvalitet som vi ønsket å opprettholde, og vi har gjort et tiltak som fører til at befolkningen får et bedre tilbud. Og det er disse vurderingene som må styre diskusjonen, sier Bøhler.

Kritisk til konklusjonen

Sigmund Kroslid

Sigmund Kroslid i aksjonsgruppa 'Bevar Flekkefjord sykehus'.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Aksjonsgruppa Bevar Flekkefjord sykehus er kritisk til konklusjonen.

Det sier KrF-politiker Sigmund Kroslid i aksjonsgruppa.

– Vi mener fortsatt at dersom man hadde gjort de rette grep, så ville også Flekkefjord ha kunnet gi dette tilbudet lokalt, sier Kroslid.