NRK Meny
Normal

Sykehusdirektøren: – Stor forskjell på Arendal og Flekkefjord

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen vurderer sykehusene i Arendal og Flekkefjord svært ulikt. Det kan medføre stor forskjell i hvilke funksjoner to sykehusene vil inneholde i fremtiden.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen vurderer sykehusene i Arendal og Flekkefjord svært ulikt. Det kan medføre stor forskjell i hvilke funksjoner to sykehusene vil inneholde i fremtiden.

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen vil ha hovedsykehus i Kristiansand og lokalsykehus i Arendal og Flekkefjord, men han vil la hjertesenteret bil i Arendal.

Mens utviklingsplan 2030 likebehandler sykehusene i Arendal og Flekkefjord under betegnelsen «nærsykehus», mener Olsen at sykehusene må vurderes individuelt.

Nøyaktig hvilke funksjoner de ulike sykehusene skal ha vil han vente med å avgjøre til nasjonal helse- og sykehusplan er langt frem.

– Betydelig størrelsesforskjell

Sykehusdirektøren gir imidlertid tydelige signaler på at sykehuset i Arendal vil få langt flere funksjoner enn sykehuset i Flekkefjord.

– Det er en betydelig størrelsesforskjell mellom de to sykehusene. Arendal betjener snart 110.000 mennesker, mens Flekkefjord betjener om lag 40.000, sier Olsen.

Han viser til at helseminister Bent Høie i sin årlige sykehustale sa at akuttkirurgi bør har et befolkningsgrunnlag på 60.000 mennesker, mens akuttmedisin bør ha cirka 30.000 innbyggere.

– Arendal er langt over disse nivåene. Der har vi også nærmere 1.000 fødsler i året. Flekkefjord sykehus hadde i fjor 385 fødsler, hvorav 90 var fra Rogaland, sier Olsen.

Hjertesenter i Arendal

Hjertesenteret (PCI-senteret) ønsker direktøren å beholde i Arendal, selv om Kristiansand blir hovedsykehus. Det kan også ha betydning for hvordan det totale tilbudet i Arendal blir.

– Hjertesenteret er en høyspesialisert tjeneste som også legger føringer på eksempelvis anestesileger i vakt og opprettholdelse av en betydelig intensivkapasitet. Slik at der blir det helt andre føringer enn det som vil gjelde for Flekkefjord, sier Olsen.

Hvorfor vil du beholde det i Arendal?

– Med PCI-senteret har vi også et ansvar for Telemark. Vi har diskutert dette med Helse Sør-Øst, og fått klar melding om at man er svært fornøyd med dagens tilbud. Selv ikke i et 2030-perspektiv ser man grunnlag for å endre kapasitet eller infrastruktur rundt dette tilbudet, sier Olsen.

Legger en kurs

Styret i Sørlandet sykehus skal behandle saken torsdag neste uke, men det er altså begrenset hvilke avklaringer som kommer da.

– Det er viktig for meg at vi får et vedtak som tar hensyn til føringer som vil komme i nasjonal sykehusplan, samtidig er det viktig at vi legger en kurs så vi ikke får et vakuum i tiden fremover, sier Olsen.