NRK Meny
Normal

Listeriabakterie funnet på sykehus

Sørlandet sykehus har funnet listeriabakterie ved sykehuset i Flekkefjord. Bakterien ble avdekket ved en rutinemessig kontroll, opplyser sykehuset i en pressemelding. Mattilsynet er varslet om saken.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Det er funnet listeriabakterie ved sykehuset i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

– Bakterien er funnet i en prøve fra en rekesalat som ble servert inneliggende pasienter forrige søndag. I tillegg ble salaten servert noen pasienter som var til behandling på dagtid mandag.

Det sier smittevernoverlege Siri Johanne Boye ved Sørlandet sykehus.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Potensielt er det 57 pasienter som kan ha fått smitten i seg.

Det sier fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand til NRK.

Pasienter informeres

Både Mattilsynet, kommunelegen i Flekkefjord og Folkehelseinstituttet er varslet om bakteriefunnet.

– Vi sender også ut brev til alle pasienter som var innlagt eller til dagbehandling de aktuelle dagene, sier Boye i pressemeldingen.

Det er så langt ikke påvist noen syke pasienter som følge av bakterien.

– Det er svært lav risiko for at noen blir smittet av bakterien. Men siden bakterien kan gi alvorlig sykdom hos eldre, immunsvekkede og gravide, er det viktig at de som har vært på sykehuset de aktuelle dagene og spist rekesalat, er oppmerksomme på symptomer og kontakter lege for råd, sier Boye.

Det finnes ingen test som kan benyttes for å kontrollere om man har fått i seg bakterien. Det er kun ved sykdom at det kan tas prøver for å undersøke om man er smittet av listeria.

Symptomer

Symptomer på listeriainfeksjon er influensalignende og oppstår oftest innen noen dager til uker etter smitte.

Det ble umiddelbart iverksatt tiltak for å forebygge flere tilfeller da bakterien ble fanget opp i rutinekontrollen, opplyser sykehuset i pressemeldingen.

– Vi har tatt matvaren ut av produksjon og varslet Mattilsynet som skal bistå oss i det videre arbeidet, sier Boye.