Hopp til innhold

Sykehuset kutter kirurgi i vest

Sykehusledelsen har bestemt at det ikke lenger skal utføres akutte mageoperasjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

Sørlandet sykehus Flekkefjord

Det er så få operasjoner at det er fare for feil, mener klinikksjefen. Leger i Flekkefjord må konferere med sine kolleger i Kristiansand før de eventuelt kan operere.

Foto: Eie, Lars / Lars Eie/NRK

Innskrenkningen i akutt gastrokirurgi i Flekkefjord trer i kraft fra i dag, 27. mars 2015.

Pasientene skal overføres til gastrokirurgisk vakt ved sykehuset i Kristiansand, opplyser sykehuset i en pressemelding.

– Vi ønsker at alvorlig syke pasienter, der vi forventer at buken må åpnes, og der det kan være en større risiko etterpå, blir operert i Kristiansand.

Det sier fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand og viser til at intensivavdelingen i Kristiansand har best forutsetning for å håndtere slike pasienter.

Må konferere med Kristiansand

I tillegg innføres det en plikt for legene i Flekkefjord til å vurdere pasientene sammen med gastrokirurgisk vakt i Kristiansand.

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler.

Foto: Geir Ingar Egeland

Dette gjelder alle gastrokirurgiske problemstillinger, planlagte inngrep, samt pasienter som er innlagt ved medisinsk avdeling i Flekkefjord.


Årsaken er at antall pasienter som trenger akutt større bukkirurgi, hvor bukhulen må åpnes, er lavt.

– Det er en risiko for at både den enkelte kirurg og behandlingsteamet som helhet får liten trening og erfaring med å håndtere pasienter med denne utfordrende kirurgien, sier klinikksjef Geir Bøhler.

Får operere noe

1. halvår 2014 ble det operert totalt 71 pasienter på 26 uker som øyeblikkelig hjelp.

– Det betyr at det ikke opereres flere enn 2–3 pasienter akutt per uke ved sykehuset i Flekkefjord. Dette er et lavt tall, sier Bøhler i pressemeldingen.

Han mener det er urealistisk med tiltak som vil sikre tilfredsstillende kvalitet døgnet rundt, alle dager i året, ved sykehuset i Flekkefjord:

– Vi ser av avvikssaker at det har vært mangelfulle vurderinger før operasjoner og ved gjennomføring av operasjoner.

Lignende vurderinger gjelder også andre avdelinger ved sykehuset. For eksempel fødeavdelingen i Arendal.

– De vanskelige og komplekse pasientene og risikofylte operasjonene skal vi gjøre i det miljøet som har best trening på det, og har mest volum, sier Engstrand.

Det skal fortsatt utføres planlagte operasjoner og mindre akutte inngrep som blindtarm- og galleoperasjoner i Flekkefjord. Det er heller ingen endringer når det gjelder mottak av traumepasienter.

Nett-TV:

Per Engstrand om kutt i Flekkefjord.

Sykehusledelsen har i dag bestemt at det ikke lenger skal utføres akutte buk operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord. Hovedårsaken er at det ikke er stort nok fagmiljø i byen.