NRK Meny
Normal

Egen sjef for hvert sykehus

Styret for Sørlandet sykehus vedtok torsdag å ansette stedlige ledere ved sykehusene i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand.

Sørlandet sykehus Arendal

Sykehuset i Arendal får egen stedlig leder. Det samme gjør sykehusene i Kristiansand og Flekkefjord.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

De siste årene har Sørlandet sykehus hatt økende problemer med å holde kontroll på økonomi og drift.

– Etter en negativ utvikling de siste tre årene er det nødvendig med en endring, sier sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Han har foreslått omorganiseringen og mener erfaringer fra andre steder viser at den vil bedre driften.

Jan-Roger Olsen og Camilla Dunsæd før styremøte Sørlandet sykehus

Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen og styreleder Camilla Dunsæd i samtale før styremøtet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg har ikke tro på å kjøre hardere trykk på dagens modell. To andre sykehus har prøvd vår tverrgående modell uten å få det til, og er veldig klare på at overgang til stedlig ledelse er det som må til, sier Olsen.

Frykter konkurranse

Styret vedtok direktørens forslag, men fremhever samtidig at samarbeid må vektlegges i den nye modellen. Flere frykter at det lettere kan utvikle seg en uønsket konkurransesituasjon mellom sykehusene med modellen man nå går over til.

– Vi har gitt vår tilslutning til den nye styringsmodellen, men ledelsen må nå se på incentiver for samarbeid på tvers før modellen blir iverksatt, sier styreleder Camilla Dunsæd.

En stedlig ledelse vil derfor ikke kunne være på plass før «en stund etter nyttår», ifølge styrelederen.

Sykehusdirektøren svarer unnvikende på spørsmål om faren for konkurranse mellom sykehusene, men legger vekt på at også dagens modell har sine styrker.

– Det har kommet mye positiv ut av modellen vi har hatt, med samspillet på tvers. Det må vi selvfølgelig ta vare på, samtidig som vi bedre kontroll på økonomi og aktivitet, sier Olsen.

Styremøte Sørlandet sykehus Flekkefjord

Sykehusstyret samlet i Flekkefjord torsdag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Mer byråkrati

Varaordfører Anders Kylland i Arendal, har imidlertid liten tro på at en stedlig ledelse vil styrke sykehuset i der. Kylland leder det såkalte vaktbikkjeutvalget som skal verne om sykehuset i Arendal.

Anders Kylland (FrP)

Anders Kylland (Frp) er skeptisk til omorganiseringen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg frykter at en stedlig ledelse i Arendal bare vil bli en forlenget arm for direktøren. Vi trenger ikke mer byråkrati innen sykehusdriften, men en garanti for å trygge akuttilbudet og funksjonene som støtter opp om dette, sier Kylland.

Han legger til at det gjenstår å se om grepet er av kortsiktig karakter for å dempe kritikk eller om det finnes en mer langsiktig plan.