NRK Meny
Normal

– Må stå samlet om tog

En traséplan og prislapp på nye 60 kilometers toglinje fra Gjerstad til Vestfold kan være ferdig neste år. – Nå starter kampen om pengene, sier lillesandsordfører Arne Thomassen (H).

Arne Thomassen

FULL GASS: – Nå må et samlet Sørlandet gå til kamp for jernbane-penger, og det toget går nå, sier høyreordfører Arne Thomassen i Lillesand.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– En statlig utredning av typen vi ser for oss på Sørvestbanen vil ta fra ett til halvannet år å lage, sier kommunikasjonssjef i planavdelingen i Jernbaneverket Thor Erik Skarpen.

Med andre ord vil valg av trasé, eventuelle stoppesteder - og ikke minst prislappen for å kutte en times reisetid mellom Oslo og Kristiansand - være klarlagt innen høsten 2015.

Skarpen regner med at bestillingen på èn stykk konseptvalgutredning (kvu) fra regjeringen havner på Jernbaneverkets bord om kort tid.

– Toget går nå

Tirsdag formiddag bekreftet nemlig samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) at sammenkoblingen fra Gjerstad til Porsgrunn skal grundig utredes, slik at politikere får det nødvendige grunnlaget for å så ja eller nei i form av penger.

Les også:

Sørvestlandet er dermed et langt steg nærmere raskere togforbindelse mot øst. Både miljøbevegelsen og andre jernbanetilhengere jublet over nyheten som kom på et jernbaneseminar i Oslo.

– Dette har vi ventet på. Dette er svært viktig. Nå starter kampen om pengene, sier Lillesand-ordfører Arne Thomassen (H).

Det betyr at stasjonsklokka har begynt å tikke. Ny Nasjonal transportplan skal gjelde fra 2018 og framover.

Og ikke èn krone er avsatt til Sørvestbanen - ennå.

– Toget går nå. Nå må Sørlandet snakke med èn stemme, sier Thomassen, som mener landsdelen må tørre å kjempe for både motorveier og raskere tog til Oslo.

– Gunstig tidspunkt

Men hvordan skal man lykkes, det er fortsatt ikke lovet noen penger?

– Det er jeg ikke bekymret for. Vi har de siste tre årene hatt et fast søkelys på sørlandsk vei og jernbane. Vi må bare sørge for at vi fortsatt står samlet. Dessuten kommer dette på en gunstig tidspukt for bygg- og anleggsbransjen, hvor det er en viss nedgang. Da er det fint for regjeringen å ha noen store prosjekter.

– Hva må ikke skje framover?

– Vi må for all del ikke begynne å omprioritere.

Den aktuelle jernbanestrekningen på ca 56 km fra Gjerstad i Aust-Agder til Porsgrunns-området regnes som landets mest lønnsomme jernbaneprosjekt.

Sørvestbanen vil åpne for raskere linjer mellom næringsklynger langs hele strekningen Oslo-Stavanger. Samtidig kan flere velge å bo ved mindre tettsteder og pendle daglig til byene.

Jernbaneforum Sør - som samler fylkene fra Rogaland til Vestfold - har ivret for prosjektet siden tidlig på 90-tallet.