Hopp til innhold

– Klimaendringene farligere enn korona

– Klimaendringene blir et større problem for menneskeheten enn korona-krisa, og går ikke over slik en pandemi vil. Det sier miljørådgiver og tidligere FN-direktør, Svein Tveitdal.

Kelepi Saukitoga må flytte fra huset i Narikoso

Klimaendringene er farligere enn koronapandemien, mener Svein Tveitdal. Her en familie som er rammet av havstigning på Fiji øyene i Stillehavet.

Foto: Eivind Molde / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Klimaeksperten fra Froland har nesten 300 000 følgere på Twitter, og sier virusutbruddet verden over kan bli krevende for miljøkampen. FN har kalt koronapandemien en trussel mot menneskeheten, men Tveitdal mener miljøkrisa er verre.

– Går ikke over

Tveitdal sier håndteringen av koronakrisa er et helt naturlig fokus nå, men at konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer vil fortsette å utvikle seg også etter at pandemien er over.

Miljørådgiver Svein Tveitdal, Froland

Miljørådgiver Svein Tveitdal mener menneskeskapte klimaendringer er en verre trussel enn koronapandemien.

Foto: Privat

– WHO regner med at 150 000 mennesker dør årlig pga. av klimaendringer. Dette tallet vil øke fremover, avhengig av hvor mye temperaturen kommer til å stige.

Tveitdal viser til en rekke konsekvenser som vil ramme milliarder av mennesker. Havstigning, tap av regnskog, mer tørke og flom. Og en utvikling mot færre plante- og dyrearter, som mange er helt avhengige av.

Les også: Klimakrisens ubarmhjertighet

Sahara

Sahara-ørkenen øker stadig og tørkeperiodene kommer stadig oftere i mange deler av verden.

Foto: Satelittbilde fra NASA

– Mindre miljøfokus

I 2020 skulle Norge og Verden sette inn høygiret for klimasaken, med klimatoppmøtet til høsten som høydepunktet. Nå er toppmøtet utsatt til 2021.

Tveitdal merker at miljøfokuset nå er betydelig lavere enn normalt, og han har stor forståelse for at det meste nå handler om korona.

Men han frykter at dette også kan fortsette etter at krisen er over.

– Oppmerksomhet og offentlige bevilgninger kan ramme den grønne omstillingen når veldig mye skal handle om smittevern og beredskap i åra fremover.

Verdens land har en avtale om å begrense de globale utslippene av klimagasser for å unngå farlige klimaendringer, men er det allerede for sent? Har vi egentlig mulighet til å nå togradersmålet?

Verdens land har en avtale om å begrense de globale utslippene av klimagasser for å unngå farlige klimaendringer, men er det allerede for sent? Har vi egentlig mulighet til å nå togradersmålet?

Men det er ett lyspunkt, mener han:

– Folk vil trolig få en bedre kriseforståelse enn tidligere. Det kan føre til at mange flere tar innover seg hvor farlig klimaendringene er, og ønske seg raskere tiltak.

– Ingen grunn til å fire på miljøkravene

Tveitdal følger fokuset rundt korona og miljøspørsmål tett, og sier det er helt forståelig at fokuset nå handler om å håndtere viruskrisa. Samtidig mener han det blir feil å fire på miljøkrav nå, selv om mange bedrifter står i fare for å gå konkurs.

– Det er ikke miljøkravene som feller bedriftene, det er mangelen på marked og etterspørsel.

Myndighetene bruker nå enorme summer på å holde liv i mange næringer, og disse investeringene gir en unik mulighet til å satse på grønne løsninger, mener Tveitdal.

Han advarer mot å fire på miljøkrav og avgifter slik man ser i f.eks. USA.

– Dette er en kortsiktig løsning som ikke er fremtidsrettet.

Tomme kjøpesentre og butikker som holder stengt har en økonomisk bakside

Folketomme kjøpesentre pga. av korona-krisa.

Foto: Åse Marit Befring

– Er dette miljøvernere ønsker

Stortingsrepresentant Åshild-Bruun Gundersen fra Frp er akkurat blitt frisk fra egen koronasykdom, og hun sier det eneste riktige fokuset nå er å redde bedrifter og arbeidsplasser.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet

Åshild Bruun-Gundersen har selv vært syk med koronaviruset. Hun advarer mot å tenke ensidig miljøkamp nå.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Er det miljøavgifter og tiltak som er belastende for bedriftene, kan disse lettes på. Det kan også innebære lavere drivstoffavgifter, sier Gundersen.

Hun har de siste dagene vært med å utarbeide og vedta krisepakken som ble lagt frem på Stortinget tirsdag.

Hun mener konsekvensene vi nå ser med en flypark på bakken og mange biltomme veier, er akkurat det mange miljøvernere har drømt om.

– Vi ser nå hvor alvorlig det blir dersom klimaforkjemperne får gjennomslag for å ramme flytrafikk og bruk av privatbil, sier Gundersen.

Hun understreker samtidig at det er miljøtiltak som ikke går på bekostning av bedriftenes lønnsomhet.

Parkerte Lufthansa-fly som følge av korona-krisen.

Parkerte fly under korona-pandemien.

Foto: Michael Probst

Mener offentlig stimulering avgjør utfallet

Eirik Bergsvik er direktør for oljeserviceselskapet MHWirth i Kristiansand, som sysselsetter rundt 700 personer i Agder og 900 totalt i Norge. Han tror det grønne skiftet vil bli satt tilbake som følge av pandemien.

Eirik Bergsvik, MhWirth (tidl. National Oliwell)

Eirik Bergsvik, direktør for oljeserviceselskapet MHWirth, tror koronapandemien har satt det grønne skiftet tilbake.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Hele verdensøkonomien lider under situasjonen vi er i. Jeg tror ikke store investeringer innen fornybar energi, som vindmøller til havs, vil bli raskere finansiert når økonomien er under press. Spesielt ikke siden oljeprisen er så lav.

Bergsvik mener pandemien har satt all industri innen energisektoren tilbake og at grønn energi er satt like langt tilbake som alt annet.

– Det er stimuleringen fra det offentlige som avgjør dette. Det man kan gjøre i etterkant er å stimulere slik at utviklingen av fornybar energi som vind og sol går raskere, men jeg tror ikke koronapandemien sender olje- og gassnæringen tidligere inn i solnedgangen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,43 kr
Dyrest kl. 20 1,54 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %