– Helt elendig av kommunen

Kristiansand kommune har ennå ikke satt i gang byggearbeider på Christiansholm festning for å gjøre bygningen tilgjengelig for funksjonshemmede personer.

Christiansholm festning

Christiansholm festning eies av Kristiansand kommune, og benyttes av en rekke organisasjoner. Kommunen leier ut festningen rundt 100 ganger hvert år.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Dette til tross for at kommunen har lovet dette i flere år.

– Dette er helt elendig saksbehandling, og det vi reagerer på er at vi sender e-post gang på gang uten å få svar. Det er spesielt når det er nettopp vi som sitter på ekspertise når det gjelder utforming og tilgjengelighet.

Det sier Oliver Nørve i rådet for funksjonshemmede i Kristiansand.

– Dette er saksbehandling under enhver kritikk.

Årelang kamp

Det er 20 år siden man første gang begynte å etterlyse bedre tilgjengelighet for funksjonshemmede personer på Christiansholm festning i Kristiansand.

Ragnar Evensen

Teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, legger seg flat.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Siden den gang har kommunen gjentatte ganger lovet at saken skal komme i orden, men ingenting har så langt skjedd med den gamle bygningen.

Legger seg flat

Kristiansand kommune innrømmer at saken har tatt altfor lang tid, men sier det også skyldes at man måtte finne en løsning med heis som godkjennes av fylkesantikvaren.

– Vi har brukt tid på å finne en løsning som kan aksepteres av antikvariske myndigheter, og vi har ikke kommet frem til en løsning før nå i det siste, sier teknisk direktør i Kristiansand, Ragnar Evensen.

Først skal prosjektet ut på anbud.

– Vår ambisjon er at byggearbeidene skal skje så fort som mulig, helst tidlig i 2017 hvis alt går etter planen, sier Evensen.

Christiansholm festning

Christiansholm festning er ikke lett tilgjengelig for funksjonshemmede.

Foto: Tor Saltrøe / NRK