Krever at festningen tilpasses for funksjonshemmede

Christiansholm festning i Kristiansand leies ut til nesten 100 ulike arrangementer årlig, men er meget dårlig tilpasset for funksjonshemmede. Det mener Norges Handikapforbund Agder som nå krever tiltak.

Christiansholm festning

Christiansholm festning i Kristiansand stod ferdig bygget i 1672 etter seks års byggetid.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Det er et stort behov for å tilrettelegge festningen for universell tilgjengelighet, og handikapforbundet har jobbet med denne saken i mange år.

Kommunen har konkrete planer om å bygge en personheis dimensjonert for elektriske rullestoler og etablere en utvendig rampe langs festningen for å utlikne høydeforskjellen i terrenget opp til inngangspartiet.

Det foreligger også planer om å oppruste de eksisterende toalettene.

– Utsettelse på utsettelse

Men lite eller ingenting har skjedd i denne saken, ifølge handikapforbundet.

I Kristiansand kommunes handlingsplan for 2014–2017 står det nå at gjennomføring av utbedringene er utsatt til 2016.

Norges Handikapforbund Agder mener at denne saken har tatt altfor mange år og at det har vært utsettelse på utsettelse.

– Vi ber kommunen se til at det blir en fast plan for når arbeidet kan startes og når vi kan forvente ferdigstillelse. Det kan ikke være rom for flere utsettelser, skriver forbundet i et krast brev til kommunens administrative ledelse med kopi til de politiske partiene.

Tilfredsstiller ikke kravene

Norges Handikapforbund Agder møtte representanter fra administrasjonen i Kristiansand kommune før helgen for å diskutere saken.

Regionkontorleder Oddvar Skoland sier til NRK at forbundet får fortvilte tilbakemeldinger fra funksjonshemmede som ikke kan delta på arrangementer på festningen på grunn av svært dårlig tilgjengelighet.

Han mener Kristiansand kommune også må informere leietakere av festningen om at de bryter Likestillings- og diskrimineringsloven ved å leie og bruke festningen til offentlige arrangementer, fordi festningen ikke tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet.