– Frykter kompetanse skal gå tapt

Politikere og ansatte i Forsvaret vil prøve å overbevise forsvarssjefen om at det ikke er klokt å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

Politikere i Kristiansand og ansatte i forsvaret legger nå planer for hvordan Luftforsvarets skolesenter på Kjevik kan reddes fra nedleggelse. Forsvarssjefen har foreslått at senteret skal legges til Trondheim.

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik i Kristiansand kan bli lagt ned og flyttet til Værnes i Nord-Trøndelag.

Mandag er de samlet i møte. Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H) tror det er mulig å få forsvarssjefen til å endre mening.

– Det tror jeg så absolutt. Målet er å overbevise Forsvarsministeren om at det ikke er klokt å legge ned driften på Kjevik.

Frykter kompetanse skal gå tapt

Da forsvarssjefen tidligere denne måneden kom med sine råd om fremtiden til det norske forsvaret, ble det klart at Luftforsvarets skolesenter på Kjevik i Kristiansand ikke er med i fremtidsplanene.

Forsvarssjefen anbefaler å legge ned skolesenteret og flytte driften til Værnes i Nord-Trøndelag.

Torbjørn Strand

Lokalleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Strand.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Harald Furre

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), mener det er viktig å kjempe for at skolesenteret på Kjevik skal bli i landsdelen.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Arild Westberg

Representant for NOF, Arild Westberg.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Lokalleder i Norges Offisersforbund (NOF), Torbjørn Strand frykter at viktig kompetanse kan gå tapt ved flytting til Værnes.

– Vi frykter å miste kompetanse som er spesielt viktig nå som vi holder på å få inn nye operative systemer. Vi er nødt til å ha kompetansen på plass når disse systemene kommer.

Siste rest av Forsvaret

Strand mener man ikke kan ta lett på en slik flytting:

Vi har holdt på med utdanning i 70 år. Det er et eget fagfelt. Det er ikke noe man kan flytte på og forvalte akkurat som man vil.

Han får støtte av lokale politikere. Ordfører Furre mener det er viktig å kjempe for Kjevik.

– Det er en stor kompetansearbeidsplass og det siste vi har av Forsvaret i denne landsdelen. Det er viktig å ha forsvar over hele landet av hensyn til folks interesse for, og vilje til å støtte opp om det norske forsvaret, sier Furre.

Egnet til videre drift

Representant for NOF, Arild Westberg mener skolesenteret på Kjevik er godt egnet for videre drift.

– Vi kan drive skole på Kjevik i 70 nye år. Vi har ledig kapasitet til å ta imot ny aktivitet som er foreslått flyttet til Værnes. Den eksisterende bygningsmassen er godt vedlikeholdt og beregnet for den fremtidige utdanningsmodellen som Forsvaret ønsker, sier han.

Før møtet mandag påpekte han at det er viktig at politikerne får sette seg inn i Forsvarssjefens Fagmilitære råds begrunnelse for å legge ned driften på Kjevik.

Møte om Kjevik

Politikere og ansatte i Forsvaret er samlet i møte mandag.

Foto: Odd Rømteland / NRK

.