– Foreldre beruset på skoletur

Foreldre til skolebarn i Grimstad reagerer på at voksenledere drakk alkohol på skoletur.

Alkohol

Fylkesmannen reagerer på at foreldre drakk alkohol på skoletur med Hvite busser til Polen.

Foto: colourbox.no

På ei skolereise med Hvite busser for tiendeklasse ved Holviga skole i Grimstad var flere av de voksne synlig beruset mens det var elever til stede.

Det kommer fram i et brev til rektor, fra en av foreldrene som var med på Polen-turen.

Ved Holviga skole bekrefter de at det de siste årene har skjedd ei liberalisering når det gjelder drikking av alkohol der elever er til stede.

Lager nye regler

Inspektør Erling Rugsland ved Holviga skole var selv med på turen.

– Flere voksne hadde et liberalt forhold til omgang med alkohol sammen med de unge. Med det mener jeg at de satt der de unge ferdes og tok seg et glass øl eller vin. Men jeg så ingen som var beruset, sier Rugsland.

Skolen presiserer at ingen elever ble tatt for å ha drukket alkohol under turen. Nå er ledelsen i ferd med å utarbeide nye regler for alkoholbruk ved skoleturer.

– Alkohol må ikke forekomme

Ifølge assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Øyvind Ropstad, bør det settes strenge krav.

– Fylkesmannen ser svært alvorlig på påstanden om at det er brukt alkohol på en skoletur i skolens regi.

– Kommunen bør ta tak i denne saken og det bør utarbeides skriftlige regler for hvordan innholdet i disse turene skal være. Der må det gå helt klart fram at bruk av alkohol over hodet ikke skal forekomme, sier Ropstad.