NRK Meny
Normal

– Bryter loven i håndteringen av mobbing

Borkedalen skole i Lillesand og Landvik skole i Grimstad har begge lovbrudd knyttet til måten de håndterer mobbing og trakassering på, konkluderer ny rapport.

Mobbeofre på videregående blir ikke sett

(illustrasjonsbilde) Flere skoler bryter loven i sin håndtering av mobbing og trakkasering.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Borkedalen og Landvik er bare to av flere skoler i Aust-Agder som har blitt kikket etter i kortene rundt det psykososiale miljøet den siste tiden.

Fylkesmannen krever at kommunene rydder opp.

– Klare lovbrudd

Ved Borkedalen skole er tilsynet gjort i løpet av høsten og Fylkesmannen skriver i sin rapport at det «ikke er gode nok rutiner der for å informere ansatte, foreldre og elever om hva skolen anser som krenkende atferd».

– Vi går gjennom elevundersøkelser ved skolene, og velger ofte å kikke nærmere på skoler der vi mistenker at ikke alt er som det skal.

Elise Marie Kringen

Alvorlig at ikke arbeidet mot mobbing i skolen fungerer slik det skal, sier assisterende utdanningsdirektør i Aust-Agder, Elise Marie Kringen.

Foto: Leif Dalen / NRK

Det sier assisterende utdanningsdirektør i Aust-Agder, Elise Marie Kringen.

– Hva er problemet med at dette ikke er på plass?

– Det kan i verste fall føre til at mobbing og trakassering ikke blir oppdaget.

– For snevert mobbesyn

Ifølge rapporten har Borkedalen skole et for snevert syn på selve mobbefenomenet, og mangler forståelse for hva som ligger i lovens begrep «krenkende ord og handlinger ». I stedet brukes kun ordet «mobbing».

Per Kristian Vareide rådmann Grimstad

Grimstadrådmannen er enig i kritikken, men uenig i at det dreier seg om lovbrudd.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er for unyansert, og det blir for tilfeldig hva som blir tatt tak i av uholdbar adferd, sier Kringen.

Fylkesmannen kritiserer også at skole ikke har jevnlige møter i samarbeidsutvalget (SU) eller skolemiljøutvalget (SMU), og definerer dette som brudd på lovverket.

Enig med lovbrudd

Rådgiver i oppvekstsektoren i Lillesand kommune, Anette Sylta Sandberg, sier de er klar over at det er høye mobbetall i kommunen, og er enig i at de har begått et lovbrudd.

– Det er ikke lovverket som har for snever definisjon av begrepet mobbing. Loven hjemlet både mobbing, krenkende ord og handlinger. Det fylkesmannen påpeker er at Lillesand kommune også må ta i bruk krenkende ord og handlinger i sine rutiner og i arbeidet med psykososiale læringsmiljø, sier Sandberg.

Fremover vil de fokusere på rutiner.

– Med systematisk arbeid på gode rutiner som grunnmur, og hovedfokus på forebyggende arbeid for elevenes psykososiale læringsmiljø, vil kommunen jobbe kontinuerlig for å sikre alle elevene opplever ett godt læringsmiljø. Kort sagt tror jeg vi skal jobbe mye med å forebygge også i tillegg til å ha et godt regelverk, sier hun.

Lovbrudd også i Grimstad

Tilsynet har også avdekket lignende lovbrudd ved Landvik skole i Grimstad nylig, en sak som de siste dagene har ført til mange reaksjoner og leserinnlegg fra lokalmiljøet, skriver Grimstad Adressetidende.

– Rådmann i Grimstad Per Kristian Vareide sier til avisa at han er enig i innholdet i rapporten, men stiller spørsmål ved om dette kan omtales som lovbrudd slik fylkesmannen gjør.