Hopp til innhold

Storbritannia ønsker immunpass – tester er på vei i Norge

I løpet av kort tid kan Norge ha tester som gir svar på om du er immun mot covid-19.

Britain's Health Secretary Hancock holds digital COVID-19 presser in London

VURDERER IMMUNPASS: Storbritannias helseminister Matt Hancock sier regjeringen ser på muligheten for å utstede immunitetssertifikater.

Foto: Pippa Fowles/10 Downing St / Reuters

Storbritannias helseminister Matt Hancock sier ifølge The Guardian at landet kan komme til å lette på restriksjoner for personer som får såkalte immunpass.

Dette vil være en blodprøvetest som kan vise om du har utviklet antistoffer mot viruset. I praksis betyr dette at man har gjennomgått sykdommen.

Hancock sier de ser på muligheten for å utstede papirer som beviser immunitet og som gjør at en del av befolkningen kan «komme tilbake i arbeid så mye som mulig».

For at dette skal fungere, må to ting være på plass: At man faktisk blir immun etter å ha gjennomgått skydommen (at man ikke kan smittes to ganger) og at testene er gode nok.

Akkurat nå jobber norske myndigheter med dette.

Tror man blir immun

– Vi venter på en kunnskapsoppsummering om dette med immunitet, hva som er publisert ute i den store verden. Det er mye man ikke vet ennå fordi dette er så nytt, men med andre koronavirus opparbeider man seg immunitet. I utgangspunktet går vi ut fra at det er det man gjør med dette også, sier Petter Elstrøm, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Petter Elstrøm

VENTER: Petter Elstrøm, forsker ved Folkehelseinstituttet, sier de kan få immunitetstester innen kort tid.

Foto: Folkehelseinstituttet

De venter svar på denne rapporten denne uken, eller tidlig i neste uke.

Det har vært meldt om personer som er blitt smittet to ganger, men her er det flere mulige feilkilder, og det er ikke kommet noen konklusjon på om det skyldes spesielt svakt immunforsvar, eller for eksempel feil ved testene.

– I naturen vil det alltid være unntak, påpeker Elstrøm.

En annen mulighet for at man ikke blir immun er hvis viruset endrer seg. Dette er tilfellet ved influensa.

– Ikke langt unna

Det andre store spørsmålet er kvaliteten på testene. Han sier dette ikke er langt unna, og at testkapasiteten trolig blir lettere å få opp enn virustesten.

– Den er ikke langt unna. Det står om uker heller enn måneder, sier Elstrøm.

– Hvem står da først i køen for disse testene?

– Det er ikke tatt stilling til, men slik jeg tenker det, er det først og fremst viktig i helsetjenesten, sier Elstrøm.

Han ser ikke noen stor verdi i å utstede sertifikater, som Hanckock tar til orde for, men at testen kan være viktig for å gi gode råd.

En immuntest kunne også ha åpnet mer opp for deler av næringslivet, slik den britiske helseministeren tar til orde for.

I Norge er retningslinjene i dag at en person som har vært syk eller mistenkt syk, må være helt frisk i minst sju dager før vedkommende kommer tilbake på jobb.

Men mange blir ikke testet. Dermed kan du ha personer som tror de har hatt Covid-19 men har hatt noe helt annet, og du kan ha personer som er symptomfrie, men likevel har sykdommen.

Frykt for frivillig smitte i Storbritannia

Dersom man er sikker på immunitet, så kan det ha stor betydning for smitteverntiltak, mener Elstrøm.

– Hvis man blir syk igjen, kan man for eksempel utelukke at det er covid-19, sier han.

I tillegg til at testene til nå har vært for dårlige, har det vært frykt i Storbritannia for at folk skal ønske å bli smittet for å kunne være bli immune.

– Dette er en fryktelig dum idé. Vi vet ikke hvem som blir alvorlig syke. Selv om det er flere eldre og syke, vet vi ikke hvorfor andre kan få svært alvorlig forløp. Så dette er farlig, avslutter Elstrøm.

AKTUELT NÅ