NRK Meny
Normal

Ho er ei av mange fleire som ikkje et kjøt

FØRDE (NRK): Dei siste 20 åra har talet på nordmenn som ikkje et kjøt, meir enn dobla seg. Først no når utvalet har betra seg i butikkane, har Terese Aasen Savland teke steget til å bli veganar.

Terese Savland Osland står i kø til kassa på Spar Amfi Førde.

NØGD VEGANAR: Therese Aasen Savland er nøgd over at utvalet for vegetarianarar og veganar er blitt betra.

Foto: Arianrhod Engebø / NRK

– Eg har hatt det i tankane og prøvd fleire gongar, men på grunn av dårleg utval varte det aldri så lenge. Ein har jo ikkje lyst å leve på salat resten av livet. Det er jo ikkje det ein veganar er.

Terese Aasen Savland er ein av mange nordmenn som den siste tida har valt å ikkje ete kjøt.

I februar bestemte naustedølingen seg for å bli veganar. Sjølv om ho har vore inne på tanken i fleire år, var det ikkje før utvalet blei større i butikkane at ho tok steget.

Terese Aasen Savland legg varar på handlebandet på matbutikken Spar Amfi Førde.

STORT UTVAL: – Eg må på litt forskjellige butikkar, men eg finn som regel alt eg treng, og butikkane er flinke til å ta inn meir dersom er spør, meiner Therese Aasen Savland.

Foto: Arianrhod Engebø / NRK

Vart overraska

Utvalet av matvarer tilpassa vegetarianarar og veganar har blitt større i matbutikkar i heile landet, i samanheng med at fleire har endra dietten sin.

Savland blei overraska over mangfaldet i utvalet då ho flytta tilbake til Naustdal etter å ha budd på Austlandet.

– Sjølv om ein ikkje kan få veganske kebabar, slik ein kanskje kan få i Oslo, så synest eg butikkane her er flinke. Eg finn som regel det eg treng.

Frysedisk med vegetarianske og veganske produkt.

LITT AV KVART: Ifølge Savland finn ein vegetarprodukt i dei fleste butikkar. Her er litt av utvalet på Coop Mega i Førde.

Foto: Arianrhod Engebø / NRK

Må utvide

Kristian Årdal, dagleg leiar for Spar Amfi Førde, seier det hos dei går meir og meir av vegetarianske og veganske produkt.

– Nokre varer er bestemt av kjeda at vi tar inn, men vi har og moglegheita til å supplere utover det. I Førde har vi merka at etterspurnaden aukar. Vi tenker at vi etter kvart må til med å utvide fryseavdelinga vår for slike varer, seier han.

Men det er ikkje berre i Førde etterspurnaden aukar.

Dagleg leiar, Kristan Årdal, i fruktavdelinga på Spar Amfi Førde.

VIL TILPASSE SEG: Dagleg leiar ved Spar Amfi Førde, seier etterspurnaden etter vegetarianske og veganske produkt stadig aukar.

Foto: Arianrhod Engebø / NRK

Meir enn dobbelt så mange vegetarianarar

Ifølge Norsk Vegetarforeining har talet på vegetarianarar i landet meir enn dobla seg dei siste 20 åra. Dei reknar med at minst 100.000 menneske i landet er vegetarianarar, men meiner talet på folk som vel å kutte ut kjøt heilt eller delvis, stadig aukar.

Informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen i Norsk Vegetarforening

DOBLA TAL: I følge informasjonsansvarleg for norsk vegetar foreining, Pål W. Thorbjørnsen er det minst to prosent av befolkninga som ikkje et kjøt. Dette bilete er teke frå ei tidlegare sak.

Foto: Privat

– Spesielt sidan 2015 har det vore ei stor auke som har gjort at vegetarsaka nesten var vore gjennom eit paradigmeskifte. Før var det å ete vegetariansk noko berre vegetarianarar gjorde, men i dag er det fleire og fleire som prøvar seg på å ete meir vegetarmat, blant anna ved å ha ein kjøtfri måndag, forklarar informasjonsansvarleg for foreininga, Pål W. Thorbjørnsen.

Dette ser ein att i utvalet i butikkane. Savland synest sjølv at det betra utvalet er viktig.

– Det gjer jo det enklare for oss som et vegetarisk eller vegansk. Og det er bra for miljøet, det er bra for dyra, og det er bra for oss.

Vegopning på Bergum i Førde kommune