Normal

Svekkjer kronargumentet for Hardangervidda

GOL (NRK): Ingen veg er større på turisme enn Hardangervidda, tordna hotelldirektør. Sogn har fleire gjestedøgn, svara ordføraren i reiselivskommunen Aurland.

Noralv Distad

MEINER HEMSEDAL ER BEST: Ordførar Noralv Distad i Aurland er usamd med samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen si framstilling av at turistnæringa har størst fordelar med Hardangervidda som hovudveg mellom Aust- og Vestlandet.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Sogn har 200 tusen fleire gjestedøgn per år enn Hardanger. Og Sogn og Fjordane er eit stort turistreisemål med 1,3 millionar gjestedøgn, så omsynet til reiselivet er argument for velja vegen over Hemsedalsfjellet, seier ordførar Noralv Distad (H) i Aurland (sjå faktaboks).

Distad prøver med det å slå kronargumenet til forkjemparane for Hardangervidda som hovudveg mellom Aust- og Vestlandet til bakken.

90 politikarar og veglobbyistar

90 politikarar og veglobbyistar møttest i dag på Gol for å leggja fram synspunkt og fakta om kva veg som bør veljast som den nordlege aust-vest-hovudtraséen.

Aust-vest-møte

HARD VEGKAMP: 90 politikarar og lobbyistar møttest på Gol for å argumentera for den aust-vest-vegen dei meiner er den beste: Hemsedalsfjellet eller Hardangervidda.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Møtet blei skipa til av Statens vegvesen. Fagetaten har starta ei omfattande utgreiing, som innan 1. september skal munna ut i ei fagleg tilråding om kva av dei to alternativa Regjeringa bør gå for.

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) peika før jul ut Haukeli-vegen som den sørlege aust-vest-traseen. Avgjerda om kva som skal bli den nordlege, utsette Solvik-Olsen:

– Hemsedalsfjellet er ønska av lastebilnæringa, medan turistnæringa ser store fordelar med Hardangervidda, sa Solvik-Olsen 18. desember.

Stengd veg skremmer turistar

Nettopp denne utsegna til samferdsleministeren har ført til at reiselivsargumentet har sigla opp som vesentleg i vegkampen: Kva veg tener turismen best?

Edmund Utne

HARDANGERVIDDA-FORKJEMPAR: – Det er ingen veg som er større i turisme enn Oslo-Hallingdal-Hardangervidda-Hardanger-Bergen, meiner direktør Edmund Utne ved Hotell Ullensvang.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Det er gjort store investeringar som kjølnar, fordi trafikken stoppar opp. Mange av turistane kjem frå utanfor Europa, og desse vil gjerne koma over Hardangervidda. Når vegen er vinterstengd, finn dei andre reisemål, som Finland og Canada. Er det meininga? spurde direktør Edmund Utne ved Hotell Ullensvang retorisk, og kom sjølv med svaret:

– Få Hardangervidda på plass som ny hovudveg.

Hotell på rekkje og rad

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane trekte derimot fram Hemsedalsfjellet som innfallsporten til det ho omtalte som «indrefileten i reiselivet».

Solvik-Olsen møter Oddvar Grøthe

TØFF BATALJE: Hemsedal-ordførar Oddvar Grøthe (midten) meiner alle fagrapportar tilrår Hemsedalsfjellet som aust-vest-hovudveg, men samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (t.h.) har valt å utsetja avgjerda, her i Lærdal 21. januar 2015.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

Ordførar Distad i kommunen som husar dei store attraksjonane Flåmsbana og Nærøyfjorden, følgde opp:

– Dei mange turistane som kjem til landet via Oslo, vil sjå fjord og fjell. Vegen over Hemsedalsfjellet vil vera den kortaste for dei.

– Men i Hallingdal og Hardanger er det gjort store reiselivsinvesteringar allereie. Bør ikkje vegvalet støtta opp om dette?

– Det er ikkje mindre behov for å utnytta ledig kapasitet i Sogn og Fjordane enn det er i Hallingdal og Hardanger. I Sogn og Fjordane ligg hotella og attraksjonane på rekke og rad. Også der må me sikra inntening, seier Distad.

Vegopning på Bergum i Førde kommune