NRK Meny
Tiltalte i Selje Hotel-saka
Foto: Anders Furevik / NRK

Rettssaka etter Selje-brannen

Oppsummert

Måndag 18. september starta rettssaka mot dei tre sikta brørne etter brannen på Selje Hotel i november i fjor. Saka gjekk over tre veker i Sogn og Fjordane tingrett.

 • Ankar ikkje frifinning

  Statsadvokat Magne Nyborg ankar ikkje frifinninga av den tidlegare kjøkkensjefen ved Selje Hotell. Mannen var ein av tre brør tiltalt for brannstifting, forsikringssvindel og økonomisk utruskap. Berre den tidlegare hotelldirektøren vart dømd for brannstiftinga. Den tidlegare styreleiaren vart frifunnen for brannstifting. Nyborg vil anke denne. Heller ikkje domen mot den tidlegare hotelldirektøren blir anka.

  Statsadvokat Magne Nyborg
  Foto: Oddleif Løset / NRK
 • Påstår tre og eit halvt års fengsel

  Forsvararen meiner fengsel i tre og eit halvt år er passande for den tidlegare hotelldirektøren ved Selje Hotel, som har vedgått å ha tend på hotellet i slutten av november i fjor. Han har også vedgått å ha tappa hotellet for pengar på ulovleg måte. Forsvararen vedgår hotelldirektøren er skuldig i både grovt skadeverk, underslag og forskingsbedrageri, men viser samtidig til at det var ei å same handling som førte til brotsverka. Ein kan difor ikkje leggje strafferammene for fleire brotsverka oppå kvarandre, hevdar han. Rabatt for å ha tilstått må han også få, meiner forsvararen.

 • Vil ha redusert fengselsstraff

  Forsvararen vedgår at hotelldirektøren har underslått pengar frå Selje Hotel. Men han meiner underslaget er på 2,2 millionar, ikkje 3,3 millionar slik aktor har hevda. – Å låne pengar med arbeidsgjevaren for så å ha til hensikt å betale attende seinare, er også eit underslag. Men det er eit heilt anna underslag enn dei som puttar pengane i eige lomme utan at ein kan spore det i rekneskapen. I denne saka er det ikkje gjort noko forsøk på å skjule uttaka. Dette må ha stor betydning for straffeutmålinga, meiner forsvararen. Aktor meiner hotelldirektøren må sitje seks år i fengsel.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.