Hopp til innhold

Slagverkinstrumenter

Slagverkinstrumenter er et samlende navn for musikkinstrument som spilles med hendene eller stikker, køller, klubber etc. Det er vanlig å skille mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter.

Slagverk

Slagverk

Foto: Colourbox

Slagverkinstrumenter omtales ofte som perkusjon. Her møter du musikere som forteller om instrumentene og gir deg tips om spillerteknikker.

Celesta

Celesta
Foto: Museumsinsulaner / Wikipedia

Latin-perkusjon

Latinperkusjon
Foto: muzyczny.pl / CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 / Colourbox

Melodiske slaginstrument (stavspill)

Vibrafon
Foto: Colourbox

Pauker

Pauker
Foto: Lefima GmbH / CC BY-SA 3.0

Skarptromme og tamburin

Skarptromme
Foto: Lighthouse / Colourbox

Stortromme og gong

Stortromme
Foto: Colourbox
Trommesett
Foto: Colourbox