Hopp til innhold

Skarptromme og tamburin

Skarptrommen eller lilletrommen forbinder vi gjerne med marsj og militærmusikk, men instrumentet er også viktig i orkestermusikk. I folkemusikken finner vi også trommeslåtter for skarptromme.

Skarptromme

Skarptromme

Foto: Lighthouse / Colourbox

Skarptrommen er produsert i mange typer materialer, stål, tre, ulike plastlaminater osv. Felles for alle er skinnet som er spendt over den runde "sargen" . Noen skarptrommer er utstyrt med seider, dvs. sprialformede ståltråder som gir en ekstra diskantlyd når man slår mot trommen. Dybde og diameter varierer mye.

Skarptromma er grunnsteinen i hele slagverkfamilien. De kommer i ulike størrelser og tykkelser, noe som gir litt ulike toner. Her får du tips om hvordan du kan bruke trommestikkene for ulike effekter og slagtyper når du spiller.

Skarptromma er grunnsteinen i hele slagverkfamilien. De kommer i ulike størrelser og tykkelser, noe som gir litt ulike toner. Her får du tips om hvordan du kan bruke trommestikkene for ulike effekter og slagtyper når du spiller. Christian Krogvold Lundqvist i Kringkastingsorkesteret viser hvordan.

Skarptrommen noteres i ett eller fem-linjers notesystem med slagverknøkkel. Vanlige slag noteres med enkeltnoter i den rytmen som er aktuell. Det finnes en rekke spesialslag og betegnelser for dem.

Tamburin er en liten tromme med skinn og med små cymbaler rundt. Her viser Christian Krogvold Lundqvist deg hvordan du kan spille på tamburinen i ulike varianter.

Tamburin er en liten tromme med skinn og med små cymbaler rundt. Her viser Christian Krogvold Lundqvist deg hvordan du kan spille på tamburinen i ulike varianter.

I orkestermusikk brukes enten svevecymbal eller to cymbaler som slår mot hverandre. Instrumentet ble mye brukt i militærmusikken og marsjering sammen med basstrommen for å markere de store slagene og holde takten.

I orkestermusikk brukes enten svevecymbal eller to cymbaler som slår mot hverandre. Instrumentet ble mye brukt i militærmusikken og marsjering sammen med basstrommen for å markere de store slagene og holde takten. Christian Krogvold Lundqvist i Kringkastingsorkesteret viser deg cymbaler.

Ulike spillerteknikker:

Sleipslag (også kalt slippslag, tikslag eller flamme) innebærer at den ene stikken holdes like over skinnet og slippes ned på skinnet før man slår med den andre på hovedslaget.

Ruff innebærer at manpå samme måte som med sleipslaget slipper køllen ned på skinnet og gir noen anslag før hovedslag. De er angitt eksamt med antall noter.

Kantslag innebærer at man slår med stikken på skinn og trommekanten samtidig

Trommenotene er også full av aksentueringsmerker. En viktig del av slagverkstemmen er nettop aksentueringene og dynamikken i spillet.

Se video: